Борис Попов

Борис Попов, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 145
Е-адреса: boris.popov@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485-3919
Моб: +381 62 8067 663

Биографија

◦ 2013. докторат, Филозофски факултет, Нови Сад; тема: „Услови на раду и индивидуална уверења запослених као предиктори организацијског здравља“ Област:  индустријско/организацијска психологија 
◦ 2007. магистарска диплома, Филозофски факултет, Нови Сад; тема: „Утицај когнитивних чинилаца на емотивно реаговање у ситуацији негативне повратне информације“ Област:  клиничка психологија 
◦ 2004. године Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад; Област: клиничка психологија

Наставни рад

ОАС:

  • људских ресурса 1
  • људских ресурса 2
  • вештине

МАС:

  • стрес
  • саветовање и коучинг у развоју менаџера

Област интересовања у научно-истраживачком раду

  • Радни стрес и организацијско здравље
  • психологија предузетништва
  • еколошка психологија

Библиографија

Књиге и поглавља у монографијама

Popov, B. (2018). Stres u radnom okruženju. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Majstorović, N., Popov, B., Matanović, J., Slijepčević, V. & Jelić, D.  (2017). Nezaposlenost u republici Srbiji: posledice po psiho-fizičko zdravlje i ključni faktori uspeha u ponovnom zapošljavanju. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad.

Научни чланци

Popov, B., Varga, S., Jelić, D., & Dinić, B. (2019). Psychometric evaluation of the Serbian adaptation of the individual entrepreneurial orientation scale. Education +Training, 61(1), 65-78.

Majstorović, N., Jelić, D., Popov, B., Matanović, J., & Komlenić, A. (2019). Procena finansijske situacije i orijentacije u nalaženju zaposlenja kao faktori psiho-fizičkog zdravlja kod nezaposlenih. Primenjena psihologija12(3), 327-347.

Radošević, V., Jelić, D., Matanović, J., & Popov, B. (2018). Zahtevi posla i resursi na radu kao prediktori izgaranja na radu i radne angažovanosti: glavni i interaktivni efekti. Primenjena psihologija, 11(1), 105-125.

Popov, B., Jelić, D., Raković, S., & Matanović, J. (2018). Emotions and work burnout from the rebt perspective: a short–term prospective study. Primenjena psihologija11(3), 365-384.

Popov, B., Raković, S., & Jelić, D. (2017). Organizational health framework: predicting employee well-being and organisational performance. Primenjena psihologija10(1), 81-101.

Berat, N., Jelić, D., & Popov, B. (2016). Srpska verzija skale izgaranje iz kopenhagen inventara izgaranja: adaptacija i psihometrijske karakteristike. Primenjena Psihologija, 9(2), 177–198. https://doi.org/10.19090/pp.2016.2.177-198

Majstorović, N., Popov, B., Matanović, J. i Slijepčević, V. (2016). Psychophysical Health During Prolonged Unemployment: Longitudinal Data. Primenjena psihologija,  9 (4), str. 379-394. doi: 10.19090/pp.2016.4.379-394.

Popov, B., Majstorović, N., Matanović, J., Jelić, D., & Raković, S. (2016). Predictors of employees’ psychophysical health and sickness absenteeism: Modelling based on REBT framework. Psihologija, 49(1), 67-86.

Popov, S., Popov, B., & Damjanović, R. (2015). Uloga stresora na radu i iracionalnih uverenja u predikciji nastavničkog stresa. Primenjena psihologija8(1), 5-23.

Jelić, D., Popov, B., & Sretković, T. (2014). Psihometrijske karakteristike PHCC upitnika ispitne anksioznosti. Primenjena psihologija, 7(1), 23-44.

Popov, B. & Popov, S. (2013). Adverse Working Conditions, Job Insecurity and Occupational Stress: The Role of (Ir)rational Beliefs. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 31(1), 27-38. doi: 10.1007/s10942-012-0157-5.

Popov, B., Miljanović, M., Stojaković, M. & Matanović, J. (2013). Work stressors, distress, and burnout: the role of coping strategies. Primenjena psihologija, 6(4), 355-370.

Kalaj, V., Jelić, D., Berat, N., & Popov, B. (2011). What predicts positive and negative work-related stress indicators? Test of organizational health model. Primenjena psihologija, 4(3), 279-294.

Popov, B. & Popov, S. (2011). Polne razlike u doživljaju stresa na radu. Primenjena psihologija, 4(2), 179-195.

Учешћа на научним конференцијама

Majstorović, N., Popov, B., Matanović, J. & Tomović, S. (2018). Stavovi vozača u Srbiji prema konceptu autonomnog vozila. U: Futurizam u psihologija - psihologija u zoni budućeg razvoja: zbornik radova 66. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 105). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0.

Popov, B., Ćirić, M. & Popov, S. (2018). Neke psihološke i sociodemografske determinante ekološkog ponašanja kod urbanih baštovana na teritoriji Vojvodine. U: Futurizam u psihologija - psihologija u zoni budućeg razvoja: zbornik radova 66. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 99). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0.

Cvetićanin, A., Jelić, D., Popov, B., & Vidović, M. (2018). Osobine ličnosti i individualna preduzetnička orijentacija kod "frilens" i tradicionalno zaposlenih programera. U: Futurizam u psihologija - psihologija u zoni budućeg razvoja: zbornik radova 66. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 103). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0.

Jelić, D., Popov, B., Majstorović, N., Matanović, J., Slijepčević V. (2016). Regionalne razlike u izraženosti aktivizma u ponovnom zapošljavanju. U: Relacije i granice psihologija - i interpersonalni odnosi: zbornik radova 64. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 23-24). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-22-4.

Majstorović, N., Matanović, J., Slijepčević V., Popov, B., Jelić, D. (2016). Faktori psiho-fizičkog zdravlja nezaposlenih u Srbiji. U: Relacije i granice - psihologija i interpersonalni odnosi: zbornik radova 64. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 20-21). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-22-4. 

 Popov, B., Jelić, D., Majstorović, N., Slijepčević V., Matanović, J. (2016). Šta najbolje predviđa aktivizam u ponovnom zapošljavanju? U: Relacije i granice - psihologija i interpersonalni odnosi: zbornik radova 64. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 21-22). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije.  ISBN 978-86-89377-22-4.

Slijepčević V., Majstorović, N., Matanović, J., Popov, B., Jelić, D. (2016). Produžena nezaposlenost i zdravlje kod žena i muškaraca. U: Relacije i granice - psihologija i interpersonalni odnosi: zbornik radova 64. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 19-20). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-22-4.

Majstorović, N., Popov, B. & Matanović, J. (2015). Unemployment health consequences and factors of activism in re-employment. Saopštenje na 14th European Congress of Psychology, 7-10.7.2015, Milan, Italy. Abstract book, str. 943. ISBN 9788898116225.

Majstorović, N., Vermezović, T., Popov, B. & Matanović, J. (2015). Demografske odlike i aspekti psiho-fizičkog zdravlja kod nezaposlenih u Srbiji. Usmeno saopštenje na Naučno-stručnom skupu "Savremeni trendovi u psihologiji", 29-31. 10. 2015. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Knjika sažetaka str. 49-51. ISBN 978-86-6065-333-0.

Matanović, J., Majstorović, N., Slijepčević V. i Popov, B., (2017).Involviranost u proizvod kao kriterijum za segmentaciju tržišta. Usmeno saoštenje na međunarodnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad 19-21.10. 2017, knjiga sažetaka strana 76-77, Filozofski fakultet Novi Sad. ISBN 978-86-6065-434-4

Majstorović, N., Popov, B., Matanović, J. & Tomović, S. (2018). Stavovi vozača u Srbiji prema konceptu autonomnog vozila. U: Futurizam u psihologija - psihologija u zoni budućeg razvoja: zbornik radova 66. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 105). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0.

Popov, B., Ćirić, M. & Popov, S. (2018). Neke psihološke i sociodemografske determinante ekološkog ponašanja kod urbanih baštovana na teritoriji Vojvodine. U: Futurizam u psihologija - psihologija u zoni budućeg razvoja: zbornik radova 66. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 99). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0.

Cvetićanin, A., Jelić, D., Popov, B., & Vidović, M. (2018). Osobine ličnosti i individualna preduzetnička orijentacija kod "frilens" i tradicionalno zaposlenih programera. U: Futurizam u psihologija - psihologija u zoni budućeg razvoja: zbornik radova 66. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (str. 103). Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0.

Jovičić, S., Popov, B., El Bilali, H., Jovanovic, M., Bodiroga, R., Radosavac, A., & Berjan, S. (2015). Citizens’ attitudes towards environment in urban settings of northern serbia: an exploratory empirical research in novi sad municipality. 7. International Scientific Conference Rural Development, 19-20 November, 2015, 1-5. https://doi.org/10.15544/RD.2015.013

Врх стране