Душанка Митровић

Душанка Митровић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 303
Број телефона
Е-адреса: dusanka.mitrovic@uns.ac.rs

Биографија
Др Душанка Митровић рођена је 2. јануара 1965. године у Земуну. Основну школу завршила је у Новом Саду, а средњу школу у Сремским Карловцима. Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, на групи за психологију, 1987. године. На истом факултету 1998. године одбранила је магистарску тезу, а 2004. године докторску дисертацију. Од 1987. до 1989. године била је запослена као школски психолог у Основној школи „Светозар Марковић Тоза“ у Новом Саду. Од 1990. године запослена је на Филозофском факултету у Новом Саду, најпре као асистент, а затим као наставник на предметима из области психологије личности и сродних дисциплина. У звање доцента изабрана је 2004. године, звање ванредног професора стекла је 2009. године, а звање редовног професора 2014. године. Учествовала је у реализацији неколико научно-истраживачких пројеката. Аутор је две монографије и већег броја научних радова публикованих у домаћим и међународним часописима, као и неколицине инструмената за процену различитих психолошких особина. Добитник је награде Борислав Стевановић, коју Друштво психолога Србије додељује за научни допринос развоју психологије у Србији.

Наставни рад
OАС: Основи хумане генетике, Основи психологије личности, Психологија полних разлика, Процена личности, Бихејвиорална генетика, Принципи процене личности (за студенте Педагогије, Журналистике и Социјалног рада)
МАС: Принципи психолошког профилисања, Психологија насиља
Докторске студије:
Методи и модели у психологији личности 
Одабране теме из методологије психолошких истраживања

Научно-истраживачки рад
Основне области интересовања др Душанке Митровић су психологија индивидуалних разлика и психологија личности. Истраживања у чијем спровођењу учествује доминантно се односе на теоријски и методолошки значајне проблеме из области лексичке и психобиолошке парадигме у проучавању структуре личности. Др Душанка Митровић учествује и у спровођењу прве близаначке студије у Србији,  значајне за област бихевиоралне генетике. Посебна област интересовања је процена личности, те је један број научних радова усмерен на конструкцију и валидацију психолошких мерних инструмената за процену различитих карактеристика личности. Из интересовања за испитивање полних разлика и сличности у психичким процесима и особинама проистекла је и научна монографија која се бави том облашћу истраживања.

 Библиографија (избор)

Sadiković, S., Smederevac, S., Mitrović, D. & Milovanović, I. (2018). Behavioral genetics foundations od relations between personality traits and satisfaction with life. Primenjena psihologija, 11, 487-502. doi: 10.19090/pp.2018.4.487-502

Smederevac, S. i Mitrović, D. (2018). Ličnost: Metodi i modeli (treće dopunjeno i izmenjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

De Raad, B., Smederevac, S., Čolović, P., & Mitrović, D. (2018). Personality traits in the Serbian language: Structure and procedural effects. Journal of Research in Personality, 73, 93-110. 10.1016/j.jrp.2017.11.008.

Čolović, P., Smederevac, S., Oljača, M., Nikolašević, Ž., & Mitrović, D. (2018). A short measure of the revised reinforcement sensitivity theory – RSQ17. The Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied. 152, 1-18. 10.1080/00223980.2017.1419158.

Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School bullying in adolescence and personality traits: A person-centered approach. Journal of Interpersonal Violence, 29(4), 736–757. DOI: 10.1177/0886260513505216

Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50 – 55.

Mitrović, D. i Trogrlić, A. (2014): Psihologija polnih razlika i sličnosti. Beograd: Sinapsa edicije.

Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences, 35, 12 – 21.

Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Velikih pet plus dva - primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране