Јелица Петровић

Јелица Д. Петровић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 137
Број телефона: 021-450-419
Е-адреса: jelica.petrovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основну школу и гимназију „Јован Јовановић Змај“ завршила у Новом Саду. Студије психологије завршила на Филозофском факултету у Новом Саду. Као стипендиста Министарства за науку, технологију и развој (стипендија за младе таленте) магистрирала је истом одсеку, где је одбранила и докторску дисертацију (ужа научна област Развојна психологија).  На филозофском факултету запослена је од 2004. г., где ради као наставник на групи предмета из области развојне психологије. Звање ванредног професора стекла је 2016. године. 

Аутор је преко 100 библиографских јединица (од којих су 2 самосталне монографије, а преко 50 публикованих научних чланака), и учесник великог броја научно-истраживачких пројеката. Била је аутор и реализатор неколико акредитованих семинара при Заводу за унапређење образовања и васпитања.

Завршила је и едукације из РЕБТ и интегративног психодинамског психотерапијског правца. Члан је Друштва психолога Србије, члан сарадник Матице Српске и ISSBD (The International Society for the Study of Behavioral Development).

Наставни рад
Развојна психологија 2; Социо-емоционални развој; Психологија спорта (основне академске студије); Психологија насиља (мастер студије); Психологија блиских односа, Одабране теме из развојне психологије (докторске студије)
На другим одсецима: Развојна психологија (Одсек за педагогију); Социјални рад са одраслим и старим лицима (Социјални рад)

Научно-истраживачки рад
Основна бласт интересовања у научно-истраживачком раду је развојна психологија, а уже - социјални и емоционални развој током целог животног циклуса. У свом раду, фокусирана је на истраживање унапређења социо-емоционалних компетенција и осталих фактора који доприносе квалитету психосоцијалне адаптације.

Библиографија (избор)

  1. Petrović, J. (2007). Emocionalni temelji socijalne kompetencije. Beograd: Zadužbina Andrejević
  2. Zotović, M., Mihić, I., Petrović, J. (2011). Porodice u Vojvodini: razvoj porodičnih uloga. Novi Sad: Filozofski fakultet
  3. ć, J. (2015). Konflikti u adolescenciji: od socijalne adaptacije do destrukcije. Novi Sad: Filozofski fakultet
  4. Petrović, J. (2016). Slika tela, seksualnost i partnerski odnosi u adolescenciji. Novi Sad: Filozofski fakultet
  5. Petrović, J., Zotović, M. (2007). Prihvaćenost u grupi vršnjaka i emocionalna kompetencija dece preadolescentnog uzrasta. Psihologija, 40 (3), 431-447
  6. Mihić, I., Zotović, M., Petrović, J. (2007). Stresna iskustva u odrastanju i afektivna vezanost adolescenata. Psihologija, 40 (4), 527-542
  7. Petrović, J. (2008). Socijalna kompetencija: konceptualna i teorijska pitanja. Teme, 3, 611-623
  8. Petrović, J. (2010). Karakteristike vršnjačkih konflikata u adolescenciji. Primenjena psihologija, 3, 223-238
  9. Zotović, M., Petrović, J., Majstorović, N. (2012). Izvori stresa i načini prevladavanja stresa kod adolescenata: Jesu li bure i oluje mit ili realnost? Psihologija, 45 (2), 171-189
  10. Petrović J. (2016). Ljubav u adolescenciji: razvojni značaj partnerskih odnosa. U: J.Petrović (Ur.) Slika tela, seksualnost i partnerski odnosi u adolescenciji. Novi Sad: Filozofski fakultet, 51-65.

 

Врх стране