Марија Зотовић-Костић

Марија Зотовић-Костић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 137
Број телефона: 062/8067-682
Е-адреса: zotovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије психологије завршила 1993. године на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за психологију. На истом факултету наставила постдипломске студије, магистрирала 1998. године, а затим и докторирала 2002. године из области Развојне психологије. Боравила на постдокторском усавршавању на Middlesex универзитету у Лондону, Велика Британија, школске 2006/07. године.

Запослена на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду од 1994. године, а у звању редовног професора од 2013. године.

Руководилац је пројекта „Ефекти егзистенцијалне несигурности на појединца и породицу у Србији“, финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (од 2011).

Добитник стипендије у оквиру Junior Faculty Development Program-a коју додељује State Department SAD-a (the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of States), 2003. године.

Добитник прве додељене годишње награде Извршног већа АП Војводине „Др. Зоран Ђинђић“ за младог научника и истраживача у области друштвених наука, 2004. године. 

Добтиник стипендије за постдокторско усавршавање од Министарства за науку и технолошки развој 2006. године.

Наставни рад
Ангажована у извођењу наставе на предметима:
Развојна психологија 1 (ОАС Психологија)
Развојна психологија 2 (ОАС Психологија)
Теорије когнитивног развоја (ОАС Психологија)
Целоживотни развој и учење (МАС Психологија)
Одабране теме из развојне психологије (ДАС Психологија)
Развојна психологија (ОАС на другим студијским програмима)
Основе развојне психологије (ОАС Социјални рад)

Научно-истраживачки рад
Области интересовања и истраживања:

  • развојна психологија, когнитивни развој, теорије и истраживачке методе у развојној психологији
  • стрес и ментално здравље деце и адолесцената, превладавање стреса, индивидуалне разлике у реаговању на стрес
  • развој у неповољним животним околностима, резилијентност

Библиографија (избор)
Монографије и уџбеници:
- Zotović, M. (1999). Ratni stres. Postoje li otporna deca?. Beograd: Zadužbina Andrejević
- Zotović, M. (2004). Stres i mentalno zdravlje dece: studija posledica bombardovanja. Beograd: Zadužbina Andrejević
- Zotović, M. i Beara, M. (2016) Mentalno zdravlje mladih u AP Vojvodini: stanje i perspektiva. Novi Sad: CPZV
- Kapamadžija, A., Zotović, M., Ukropina, S., Dobanovački, D., Turo, L. (2014). Zdravstveno vaspitanje o repoduktivnom zdravlju, drugo izdanje. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu APV
- Jerković, I., Zotović, M. (2017). Razvojna psihologija (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje). Beograd: CPP DPS

Naučni članci:
- Brennen, T., Hasanovic, M., Zotovic, M., Blix, I., Solheim Skar, A., Kravic Prelic, N., Mehmedovic, I., Pajevic, I., Popovic, N., Gavrilov-Jerkovic, V. (2010). Trauma Exposure in Childhood Impairs Ability to Recall Specific Autobiographical Memories in Late Adolescence. Journal of Traumatic Stress, 23, No 2, p. 240-247. 
- Zotović, M., Petrović, J. (2011). Prevladavanje stresa u adolescenciji: relacije sa karakteristikama ličnosti i mentalnim zdravljem. Primenjena psihologija, 3, 245-261. 
- Zotović, M., Petrović, J. i Majstorović, N. (2012). Izvori stresa i načini prevladavanja stresa kod adolescenata: jesu li bure i oluje mit ili realnost? Psihologija, 45(2), str. 171–188. 
- Petrović, J., Zotović, M. (2012). Adolescenti u Srbiji: U traganju za novim vrednostima. Teme, 1, str. 47-66. 
- Zotović, M., Beara, M., Erdeš Kavečan, Đ. (2017). Upotreba računara i mobilnih telefona i školski uspeh mladih u Vojvodini. Nastava i vaspitanje, 66(3), 465–482.  

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране