Marija Zotović-Kostić

Marija Zotović-Kostić, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 137
Broj telefona: 062/8067-682
E-adresa: zotovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Osnovne studije psihologije završila 1993. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za psihologiju. Na istom fakultetu nastavila postdiplomske studije, magistrirala 1998. godine, a zatim i doktorirala 2002. godine iz oblasti Razvojne psihologije. Boravila na postdoktorskom usavršavanju na Middlesex univerzitetu u Londonu, Velika Britanija, školske 2006/07. godine.

Zaposlena na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu od 1994. godine, a u zvanju redovnog profesora od 2013. godine.

Rukovodilac je projekta „Efekti egzistencijalne nesigurnosti na pojedinca i porodicu u Srbiji“, finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (od 2011).

Dobitnik stipendije u okviru Junior Faculty Development Program-a koju dodeljuje State Department SAD-a (the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of States), 2003. godine.

Dobitnik prve dodeljene godišnje nagrade Izvršnog veća AP Vojvodine „Dr. Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača u oblasti društvenih nauka, 2004. godine. 

Dobtinik stipendije za postdoktorsko usavršavanje od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj 2006. godine.

Nastavni rad
Angažovana u izvođenju nastave na predmetima:
Razvojna psihologija 1 (OAS Psihologija)
Razvojna psihologija 2 (OAS Psihologija)
Teorije kognitivnog razvoja (OAS Psihologija)
Celoživotni razvoj i učenje (MAS Psihologija)
Odabrane teme iz razvojne psihologije (DAS Psihologija)
Razvojna psihologija (OAS na drugim studijskim programima)
Osnove razvojne psihologije (OAS Socijalni rad)

Naučno-istraživački rad
Oblasti interesovanja i istraživanja:

  • razvojna psihologija, kognitivni razvoj, teorije i istraživačke metode u razvojnoj psihologiji
  • stres i mentalno zdravlje dece i adolescenata, prevladavanje stresa, individualne razlike u reagovanju na stres
  • razvoj u nepovoljnim životnim okolnostima, rezilijentnost

Bibliografija (izbor)
Monografije i udžbenici:
- Zotović, M. (1999). Ratni stres. Postoje li otporna deca?. Beograd: Zadužbina Andrejević
- Zotović, M. (2004). Stres i mentalno zdravlje dece: studija posledica bombardovanja. Beograd: Zadužbina Andrejević
- Zotović, M. i Beara, M. (2016) Mentalno zdravlje mladih u AP Vojvodini: stanje i perspektiva. Novi Sad: CPZV
- Kapamadžija, A., Zotović, M., Ukropina, S., Dobanovački, D., Turo, L. (2014). Zdravstveno vaspitanje o repoduktivnom zdravlju, drugo izdanje. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu APV
- Jerković, I., Zotović, M. (2017). Razvojna psihologija (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje). Beograd: CPP DPS

Naučni članci:
- Brennen, T., Hasanovic, M., Zotovic, M., Blix, I., Solheim Skar, A., Kravic Prelic, N., Mehmedovic, I., Pajevic, I., Popovic, N., Gavrilov-Jerkovic, V. (2010). Trauma Exposure in Childhood Impairs Ability to Recall Specific Autobiographical Memories in Late Adolescence. Journal of Traumatic Stress, 23, No 2, p. 240-247. 
- Zotović, M., Petrović, J. (2011). Prevladavanje stresa u adolescenciji: relacije sa karakteristikama ličnosti i mentalnim zdravljem. Primenjena psihologija, 3, 245-261. 
- Zotović, M., Petrović, J. i Majstorović, N. (2012). Izvori stresa i načini prevladavanja stresa kod adolescenata: jesu li bure i oluje mit ili realnost? Psihologija, 45(2), str. 171–188. 
- Petrović, J., Zotović, M. (2012). Adolescenti u Srbiji: U traganju za novim vrednostima. Teme, 1, str. 47-66. 
- Zotović, M., Beara, M., Erdeš Kavečan, Đ. (2017). Upotreba računara i mobilnih telefona i školski uspeh mladih u Vojvodini. Nastava i vaspitanje, 66(3), 465–482.  

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane