Сунчица Здравковић

Сунчица Здравковић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 304
Број телефона: + 381 21 485 3937
E-адреса: suncica.zdravkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија

Образовање
- Докторат (Психофизика: визуелна перцепција), Rutgers Univerzitet u Nuarku, SAD, 2002.
- Магистарски (Когнитивна неуронаука), Rutgers Univerzitet u Nuarku, SAD, 2000.
- Основне студије (Психофизика: визуелна перцепција), Одсек за психологију, Филозофски Факултет, Универзитет у Београду, 1994.

Научна звања
- Редовни професор, Одсек за психологију, Филозофски факултет и ФТН, Универзитет у Новом Саду, 2014
- Ванредни професор, Одсек за психологију, Филозофски факултет и ФТН, Универзитет у Новом Саду, 2009
- Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, 2004
    Факултет Техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2007
- Пост докторске студије, Универзитет у Трсту, Италија, 2003-2004

Награде за научни рад и стипендије
- Гостујући професор, Универзитет Свонзи, Велс, Велика Британија, 2012-2013.
-  Награда ДПСа “Љуба Стојић”, 2010.
- Гостујући научник, Макс Планк Институт, Тибинген, Немачка, 2004.
- Стипендија за похађање постдокторских студија Италијанског Министарства науке,  2003.
- Стипендија за похађање докторских Универзитета Рудгерс,  1998-2002.
- Стипендија за Младе таленте Министарства науке Србије,  1994-1995.

Наставни рад
Основне академске студије: Перцепција, Учење и меморија, Когнитивни процеси
Мастер академске студије: Визуелна перцепција, Увод у когнитивне неуронауке, Експериментална психологија
Докторске студије: Опажање боја и осветљења, Концептуалне основе психолошких дисциплина

Научно-истраживачки рад
Сунчица Здравковић се бави визуелним опажањем и то пре свега опажањем боја. Њено централно интересовање је опажање светлине и у оквиру тога различити феномени као што су константност светлине, спацијално-темпоралне промене у опажају настале варирирањем осветљења, илузорни ефекти, просторни распоред који утиче на опажај светлине. Крајње питање које споставља у овим истраживањима је како је могуће одредити идентитет објекта, на основу боје, у ситуацији кад је стимулација при обсервацији под константно променљивим условима. Технике које употребљава укључује методе класичне психофизике, бихејвиоралне РТ експерименте али и неуронаучне методе попут мерења очних покрета.

Библиографија (избор)

Knjige (M41)
- Zdravković, S. (2008). Percepcija. Zrenjaninska biblioteka, Zrenjanin, Srbija. ISBN: 978-86-7284-110-7
- Filipović-Đurđević, D., Zdravković, S. (2013). Uvod u kognitivne neuronauke. Zrenjaninska biblioteka, Zrenjanin, Srbija. ISBN: 978-86-88803-80-9

Publikacije (M23)
- Zdravković, S., Economou, E., Gilchrist, A., (2012). Grouping illumination frameworks. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Vol. 38(3): 776-784. DOI: 10.1037/a0026335 http://psycnet.apa.org/journals/xhp/38/3/776/
- Thornton, I.M. & Zdravković, S. (2019). Parallel Detection of Illusory Motion by Human Observers. Attention, Perception, & Psychophysics: Special Issue for Ann Triesman. https://doi.org/10.3758/s13414-019-01750-3
- Zdravković, S., Economou, E, Gilchrist, A. (2006). Lightness of an object under two illumination levels. Perception. Vol. 35 (1185-1201). DOI:10.1068/p5446 http://www.perceptionweb.com/abstract.cgi?id=p5446
- Toscani, M., Zdravković, S., & Gegenfurtner, K. R. (2016). Lightness perception for surfaces moving through different illumination levels. Journal of Vision, 16(15), 21-21. http://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2594669
- Economou, E., Zdravković, S., & Gilchrist, A. (2015). Grouping Factors and the Reverse Contrast Illusion. Perception. doi: 0301006615607118
- Hermens, F., & Zdravković, S. (2015). Information extraction from shadowed regions in images: an eye movement study. Vision Research, 113, 87-96.  doi:10.1016/j.visres.2015.05.019
- Vejnović, D., & Zdravković, S. (2015). Side flankers produce less crowding, but only for letters. Cognition, 143, 217-227.        doi:10.1016/j.cognition.2015.07.003
- Blanuša, J., &  Zdravković, S. (2015). Horizontal-vertical illusion in mental imagery: quantitative evidence. Frontiers Human Neuroscience. 9:33. doi: 10.3389/fnhum.2015.00033

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране