Јелена Шакотић Курбалија

Јелена Шакотић-Курбалија, редовни професор

Контакт
Кабинет: 135
Број телефона: 021/ 458 948
Е-адреса:  jelenasakotickurbalija@ff.uns.ac.rs

Биографија
Од 1996. год. је ангажована на Одсеку за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду на текућим научним пројектима и курсевима из области психотерапије и психолошког саветовања, а покренула је и нове курсеве (Психологију партнерских односа и Принципе радионичарског рада, самостално; Психодраму у сарадњи са др Аном Генц). Од 2015/16. је ангажована и за извођење дела наставе на Академији уметности у Новом Саду, на мастер програмима Примењено позориште и Глума.

Од 1997. год. до данас, активно је ангажована у групном и индивидуалном пружању психолошке помоћи кроз пројекте различитих невладиних организација и у психотерапијској пракси.

Активно је ангажована и у професионалним организацијама психотерапеута: два изборна мандата је била чланица Председништва Савеза друштава психотерапеута Србије (2003-2009.) и чланица Организационог одбора у два међународна научно-стручна скупа (12. Конгреса Европске асоцијације за психотерапију и Интернационалног психодрамског семинара: међукултурални тренинг дани у Загребу). Од Првог Конгреса психотерапеута Србије је стална чланица Научног одбора; што представља својеврсно признање њеном раду на усавршавању психотерапије у Србији.

Наставни рад

  1. Основи психотерапије, ОАС
  2. Психологија партнерских односа, ОАС
  3. Саветодавни рад у школи, ОАС
  4. Психолошко саветовање, ОАС
  5. Принципи радионичарског рада, МАС
  6. Психодрама, МАС
  7. Психологија блиских односа, ДАС

Научно-истраживачки рад
Од завршетка основних студија (1996. год.) континуирано до данас, активно је укључена у научно-истраживачке пројекте Одсека за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Проучавала је партнерске односе, личност психотерапеута и њихових потенцијалних клијената, као и импликације за пружање професионалне психолошке помоћи. Аутор је и коаутор са више од стотину библиографских јединица, међу којима су две монографије (“Психотерапеути - личност и професионални развој” и “БРАЧНИ ОДНОСИ У СРБИЈИ: повезаност квалитета, потенцијала за развод и спремности за тражење психолошке помоћи”).

Библиографија (избор)
- Šakotić-Kurbalija, J. (2017). BRAČNI ODNOSI U SRBIJI: povezanost kvaliteta, potencijala za razvod i spremnosti za traženje psihološke pomoći. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
- Šakotić-Kurbalija, J. (2008). Psihoterapeuti - ličnost i profesionalni razvoj. Beograd: Zadužbina Andrejević.
- Šakotić Kurbalija, J., Trifunović, B., i Zotović, M. (2018). Značaj bračne neplodnosti za doživljaj kvaliteta bračnog odnosa i potencijal za razvod kod žena sa problemom neplodnosti. U: Mihić, I i Zotović, M. (ur.) Društveno, porodično i lično značenje neplodnosti: Implikacije za planiranje podrške parovima. Novi Sad: Filozofski fakultet, 49-69.
- Šakotić-Kurbalija, J., Kurbalija D., Jestrović, J., i Mihić I. (2017). Efekti bračnog lokusa kontrole na percepciju kvaliteta bračnog odnosa kod žena. Primenjena psihologija,  10(1), 17-36.
- Šakotić-Kurbalija, J., Trifunović, B., Kurbalija D. (2017). Efekti ekonomskog stresa na kvalitet i stabilnost bračnog odnosa. Primenjena psihologija, 10(2), 263-280.
- Šakotić-Kurbalija, J., i Trifunović, B. (2017). Polne razlike u strategijama suočavanja sa stresom kod bračnih partnera u Srbiji. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 42(2), 361 - 378.
- Trifunović, B., Šakotić-Kurbalija, J., Strizović I. (2016). Razlike u percepciji bračnog kvaliteta među parovima različitih kombinacija obrazaca partnerske afektivne vezanosti. Primenjena psihologija, 3, 313-332.
- Šakotić-Kurbalija, J. (2013). Kvalitet i stabilnost bračnog odnosa u različitim fazama braka. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 38(2), 129-148.
- Šakotić-Kurbalija, J. (2012). Povezanost psiholoških karakteristika braka sa namerom žena da traže profesionalnu psihološku pomoć. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 37(1), 215-226.
- Šakotić-Kurbalija, J., Kurbalija, D. (2012). Povezanost globalnog zadovoljstva brakom, kvaliteta bračnog odnosa i bračne stabilnosti. Psihijatrija danas, 44(1).

 

Врх стране