Петар Чоловић

Петар Чоловић, ванредни професор

Контакт
Кабинет 303
Број телефона: 0628067662
Е-адреса: petar.colovic@uns.ac.rs

Биографија
◦ 2004. године – диплома, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (област – психологија личности, наслов рада „Евалуација седмофакторског модела личности мереног упитником УКЛ-7“)
◦ 2007. године – избор у звање – сарадник у настави, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (област – психологија)
◦ 2008. године – магистратура, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (област – психологија личности, наслов рада „Психобиолошки модели личности: структура и релације“)
◦ 2008. године – избор у звање – асистент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
◦ 2012. године – докторат, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (област – психологија личности, наслов рада „Типолошка перспектива у психологији личности: традиционални и таксометријски приступ“)
◦ 2013. године – избор у звање – доцент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (област – психологија)
◦ 2018. године – избор у звање – ванредни професор, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (област – психологија)

Наставни рад
Експериментална истраживања у психологији
Корелациона истраживања у психологији
Методологија психолошких истраживања
Психологија индивидуалних разлика
Структуралне једначине
Методи и модели у психологији личности
Модели сазнања и објашњења у психологији
Одабране теме савремене статистике
Примена статистичких метода у медицини (Медицински факултет у Новом Саду, докторске студије)

Научно-истраживачки рад
Области интересовања: психологија личности, методологија психолошких истраживања

Библиографија (избор)
- De Raad, B., Smederevac, S., Čolović, P., & Mitrović, D. (2018). Personality traits in the Serbian language: Structure and procedural effects. Journal of Research in Personality73, 93-110. doi: 10.1016/j.jrp.2017.11.008
- Ranđelović, K., Smederevac, S., Čolović, P., & Corr, P. J. (2018). Fear and Anxiety in Social Setting. Journal of Individual Differences39(2), 61-75. doi: 10.1027/1614-0001/a000251
- Smederevac, S., Mitrovic, D., Colovic, P., & Nikolaševic, Z. (2014). Validation of the Measure of Revised Reinforcement Sensitivity Theory Constructs. Journal of Individual Differences35(1), 12-21. DOI: 10.1027/1614-0001/a000121
- Smederevac, S., Mitrović, D., & Čolović, P. (2007). The structure of the lexical personality descriptors in Serbian language. Psihologija40(4), 485-508. doi:10.2298/PSI0804555M
- Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Velikih pet plus dva: primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. ISBN 978-86-83797-80-6

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране