Вељко Јовановић

Вељко Јовановић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 342
Број телефона: 021458948
Е-адреса: veljko.jovanovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођен 1984. године у Карловцу, Република Хрватска. Докторирао 2012. године на Одсеку за психологију, Филозофског факултета у Новом Саду (наслов дисертације: „Ефекат срећног и дисфоричног афекта и вулнерабилности за депресију на процес пажње: Студија очних покрета“). Од 2018. године ванредни професор на Одсеку за психологију, Филозофског факултета у Новом Саду (2013-2018 доцент, 2009-2013 асистент, 2007-2009 сарадник у настави). Добитник Награде за најбољег младог истраживача Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду (2011), Друштвеног признања за допринос у раду Друштва психолога Србије “Љубомир Љуба Стојић” (2016), Награде Друштва психолога Србије „др Борислав Стевановић“, која се додељује за књигу која представља најзначајнији научни допринос развоју психологије у Србији у претходном двогодишњем периоду (2018) и Награде "Др Зоран Ђинђић" за младог научника и истраживача (2018).

Наставни рад
Историја психологије, Критички приступи психологији, Кроскултурална психологија, Основи менталног здравља, Позитивна психологија, Псеудонаука и психологија, Психопатологија свакодневног живота, Социјална патологија, Психологија резилијентности

Научно-истраживачки рад
Благостање, квалитет живота, резилијентност, крос-културна истраживања

Библиографија (избор)
- Jovanović, V. (2019). Measurement invariance of the Serbian version of the Satisfaction with Life Scale across age, gender, and time. European Journal of Psychological Assessment, 35, 555-563.
- Jovanović, V. (2019). Evaluation of domain satisfaction measure in cross-national perspective: Evidence from Austria and four countries of the former Yugoslavia. Social Indicators Research, 141, 1369-1385.
- Jovanović, V., Cummins, R. A., Weinberg, M., Kaliterna, Lj., & Prizmic-Larsen, Z. (2019). Personal Wellbeing Index: A cross-cultural measurement invariance study across four countries. Journal of Happiness Studies, 20, 759-775.
- Jovanović, V., & Brdar, I. (2018). The cross-national measurement invariance of the Satisfaction with Life Scale in a sample of undergraduate students. Personality and Individual Differences, 128, 7-9.
- Joshanloo, M., & Jovanović, V. (2017). The factor structure of the mental health continuum-short form (MHC-SF) in Serbia: an evaluation using exploratory structural equation modeling. Journal of Mental Health, 26, 510-515.
- Jovanović, V. (2016). The validity of the Satisfaction with Life Scale in adolescents and a comparison with single-item life satisfaction measures: a preliminary study. Quality of Life Research, 25, 3173-3180.
- Jovanović, V. (2016). Trust and subjective well-being: The case of Serbia. Personality and Individual Differences, 98, 284-288.
- Longo, Y., Jovanović, V., Sampaio de Carvalho, J., & Karaś, D. (in press). The General factor of well-being: Multinational evidence using bifactor ESEM on the Mental Health Continuum–Short Form. Assessment.
- Joshanloo, M., & Jovanović, V. (in press). Similarities and differences in predictors of life satisfaction across age groups: A 150-country study. Journal of Health Psychology.
- Jovanović, V. (2016). Psihologija subjektivnog blagostanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране