Бојана Динић

Бојана М. Динић, ванредни професор

Контакт
Кабинет 303
Број телефона: 485-3919
Е-адреса: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs
                   http://bojanadinic.com

Биографија
Проф. др Бојана Динић је запослена од 2009. године као асистент на Филозофском факултету у Новом Саду, 2015. је изабрана у звање доцента, а 2020. у звање ванредног професора. Докторирала је 2014. године на истом факултету. Године 2013. добила је награду за најбољег младог истраживача коју додељује Филозофски факултет у Новом Саду, а 2019. награду за најбољег истраживача на почетку каријере коју додељује Међународно друштво за изучавање индивидуалних разлика (ISSID). Члан је Центра за бихејвиоралну генетику  и Лабраторије за експерименталу психологију Филозофског факултета у Новом Саду. Од 2020. је члан је уредништва међународног часописа Frontiers in Psychology, била је секретар часописа Примењена психологија (2011-2017) и учествовала је у огранизацији неколико националних и међународних научних конференција. Тренутно је ангажована на републичком пројекту Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља и међународним пројектима e-VIVA (Ерасмус+) и Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level (COST Action). Бојана је дугогодишњи сарадник у Истраживачкој станци Петница и активно учествује у промоцији науке на различитим трибинама, Ноћи истраживача, TEDx конференцији и слично.

Наставни рад
ОАС Психологија: Психометрија 1, Психометрија 2, Принципи психолошког истраживања
МАС Психологија: Евалуација психолошких мерних инструмената, Психологија насиља
ДАС Психологија: Одабране теме из методологије психолошких истраживања, Савремени трендови у психометрији 
ОАС Социјални рад: Увод у психологију

Научно-истраживачки рад
Област Бојаниног интересовања је испитивање корелата социјално аверзивних или токсичних особина личности и понашања, као што су агресивност, црте Мрачне тетраде (психопатија, Макијавелизам, нарцизам, садизам), антисоцијална понашања и слично. Такође, усмерена је и на конструкцију и евалуацију инструмената за процену наведених феномена, при чему у свом раду највише користи анализе базиране на Теорији ајтемског одговора - IRT  (више о пројекту можете видети овде). Поред тога, Бојана је члан тима који спроводи прву близаначку студију у Србији, те испитује удео наследних и срединских чинилаца у објашњењу агресије и сродних феномена.

До сада има објављених преко 20 радова у међународним часописима и око 30 у националним часописима, као и уџбеник Принципи психолошког тестирања. Рецензент је у преко 15 међународних часописа и у око 10 националних часописа, као и националних и међународних уџбеника из психометрије и статистике.

Библиографија (избор)
- Dinić, B.M.
, & Raine, A. (2019). An Item Response Theory Analysis and Further Validation of the Reactive–Proactive Aggression Questionnaire (RPQ): The Serbian Adaptation of the RPQ. Journal of Personality Assessment. Manuscript accepted for publication. https://doi.org/10.1080/00223891.2019.1573430
- Dinić, B.M., & Jevremov, T. (2019). Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis. Current Psychology. Manuscript accepted for publication https://doi.org/10.1007/s12144-019-00250-9
- Dinić, B.M., & Vujić, A. (2019). The Pathological Narcissism Inventory: Measurement invariance across Serbian and USA samples and further validation. European Journal of Psychological Assessment. Online first. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000537
- Dinić, B.M., & Smederevac, S. (2019). Effects of HEXACO traits and experimental provocation on aggression. Zeitschrift für Psychologie, 227(3), 225–229. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000381
- Međedović, J., Čolović, P., Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2019). The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language. Journal of Personality Assessment, 101(1), 25–31. https://doi.org/10.1080/00223891.2017.1370426
- Dinić, B. M., & Vujić, A. (2019). Five-factor model best describes Narcissistic Personality Inventory across different item response formats. Psychological Reports, 122(5), 1946–1966. https://doi.org/10.1177/0033294118794404
- Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2018). When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories. Personality and Individual Differences, 134, 314–320. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.06.028
- Dinić, B. M., Petrović, B., & Jonason, P. K. (2018). Serbian adaptations of the Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) and Short Dark Triad (SD3). Personality and Individual Differences, 134, 321–328. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.06.018
- Dinić, B. M., & Wertag, A. (2018). Effects of Dark Triad and HEXACO traits on reactive/proactive aggression: Exploring the gender differences. Personality and Individual Differences, 123, 44–49. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.003
- Dinić, B., Nikolašević, Ž., Oljača, M., & Bugarski Ignjatović, V. (2018). Twin study of aggressiveness and impulsiveness relationships. Primenjena Psihologija, 11(4), 451–470. https://doi.org/10.19090/pp.2018.4.451-470

Комплетна библиографија

Врх стране