Снежана Смедеревац

Снежана Смедеревац, редовни професор

Контакт
Кабинет: 303
Број телефона:
Е-адреса: snezana.smederevac@ff.uns.ac.rs

Биографија
Школовање
2001. - Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
1996. - Магистар психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
1991. - Дипломирани психолог, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Професионално искуство и  напредовање
од 2011. Редовни професор на Одсеку за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
2006–2011.Ванредни професор на Одсеку за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
2001–2006. Доцент на Одсеку за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Административне позиције
2018 – Члан Савета за квалитет у високом образовању Министарства просвете, науке и технолошког развоја
2016 – Члан Матичног научног одбора за филозофију, психологију, педагогију и социологију Министарства просвете, науке и технолошког развоја
2014 – Координатор Центра за бихејвиорлану генетику Филозофског факултета
2015 – 2018 Проректор за науку Универзитета у Новом Саду
2017 – 2018 Члан Радне групе за спровођење политике отворене науке у Србији Министарства просвете, науке и технолошког развоја
2015 – 2017, 2019 – Члан Одбора "Др Зоран Ђинђић" за доделу награде најбољем младом научнику и истраживачу
2017 – 2018 Члан Стручног савета за област друштвено хуманистичких наука Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
2013 – 2016. Члан Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду
2006 – 2009. Шеф Одсека за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Награде и признања
2011. награда „Борислав Стевановић“ за научни допринос развоју психологије у Србији, Друштво психолога Србије
2010. признање "Љуба Стојић" редакцији часописа Психологије, Друштво психолога Србије

Чланство у научним и струковним удружењима
The European Association of Personality Psychology
International Society for the Study of Individual Differences
World Association for Personality Psychology

Руковођење и учешће на пројектима
2011 – Руководилац пројекта Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља Министарства просвете, науке и технолошког развоја
2016 – Руководилац пројекта Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science (BEOPEN) Erasmus + KA2
2016 – Учесник на пројекту International Situations Project, пројекат National Science Foundation, USA (координатор  University of California Riverside)
2016 – 2017 Руководилац пројекта Унапређење процеса психолошке процене на основношколском узрасту Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
2011– 2014 Руководилац пројекта Војводине Насиље у савременом друштву – контекстуални и диспозиционални чиниоци Покрајинског секретаријата за просвету и науку АП
2009 – 2010 Руководилац истраживачког тима пројекта УНИЦЕФ Канцеларије у Београду и Покрајинског секретаријата за образовање АП Војводине Школа без насиља
2008– 2009 Учесник на пројекту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине Интеграција ромске деце у школски систем Србије
2006 – 2010 Учесник на пројекту Министарства за науку и технолошки рзавој Републике Србије Психолошке карактеристике друштва у транзицији
2005 – 2006 Учесник на пројекту Министарства за науку и технолошки рзавој Републике Србије Евалуација и развој инструмената за процену личности и психопатолошких феномена

Наставни рад
Основне академске студије психологије: Основи хумане генетике, Основи психологије личности, Психологија личности, Бихејвиорална генетика, Процена личности
Мастер академске студије психологије: Психологија индивидуалних разлика, Принципи психолошког профилисање, Психологија насиља
Докторске студије психологије: Концептуалне основе психолошких дисциплина, Методи и модели у психологији личности

Научно-истраживачки рад
Најзначајније области интересовања проф. др Снежане Смедеревац су лексичка истраживања личности, емпиријске основе теорија личности, бихејвиорална генетика

Библиографија (избор)

  1. Thielmann, I., Akrami, N., Babarović, T., Belloch, A., Bergh, R., Chirumbolo, A., . . . Lee, K. (2019). The HEXACO–100 Across 16 Languages: A Large-Scale Test of Measurement Invariance. Journal of Personality Assessment, 1-13. doi:10.1080/00223891.2019.1614011
  2. Međedović, J., Čolović, P., Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2019). The HEXACO Personality Inventory: Validation and Psychometric Properties in the Serbian Language. Journal of Personality Assessment, 101, 25-31. doi:10.1080/00223891.2017.1370426
  3. De Raad, B., Smederevac, S., Čolović, P.& Mitrović, D. (2018). Personality traits in the Serbian language: Structure and procedural effects. Journal of Research in Personality, 73, 93-110. DOI:10.1016/j.jrp.2017.11.008
  4. Ranđelović, K., Smederevac, S., Čolović, P., & Corr, P. J. (2018). Fear and Anxiety in Social Setting. Journal of Individual Differences, 39, 61-75. doi:10.1027/1614-0001/a000251
  5. Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2018). When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories.Personality and Individual Differences,134, 314-320. doi:10.1016/j.paid.2018.06.028
  6. Smederevac,S. i Mitrović, D. (2018). Ličnost - metodi i modeli. Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
  7. Mihić, L., Čolović, P., Ignjatović, I., Smederevac, S., & Novović, Z. (2015). Anxiety between personality and cognition: The gray zone. Personality and Individual Differences, 78, 19-23.
  8. Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners.Personality and Individual Differences, 69, 50-55.
  9. Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences, 35, 12 – 21.
  10. Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Velikih pet plus dva: primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране