Ивана Михић

Ивана Михић,  ванредни професор, Одсек за психологију

Контакт
Кабинет број 137/1
Е-адреса imihic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала је (2002), магистрирала (2006) и докторирала (2010) на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду (развојна психологија, психологија породице). Завршила је едукацију из системске породичне психотерапије.

Сарадник је УНИЦЕФа у области раног развоја и предшколског васпитања и образовања: радила је на дубинској анализи услова за успостављање система ране интервенције, развоју оквира за укључивање деце са сметњама у развоју у вртиће, смерница за кућне посете и интензивне облике рада вртића у досезању породица у вишеструким ризицима, и као едукатор у области раног развоја. (Ко)аутор је  програма подршке раном развоју и квалитету бриге о деци (Медин читалачки центар, Мала школа раног развоја, Посетите нас, Наша прича) и модела транзиције из породице у вртић „Вртић као сигурна база“. Члан је истраживачког тима за стандардизацију инструмента за скрининг раног развоја и националног саветодавног тела за успостављање система ране интервенције.

Један је од оснивача Новосадске мреже за децу са којом је координирала кампањама  Нови Сад чита деци (2017) и Позитивно родитељство (УНИЦЕФ; 2019) са циљем грађења система подршке раном развоју.

Наставни рад
Практикум из раног развоја
Практикум из ране интервенције
Предшколска психологија
Психологија родитељства и породице
Саветодавни рад са породицама
Системска породична психотерапија
Алтернативни породични смештај
Социјални рад са децом и младима
Социјални рад са породицом

Научно-истраживачки рад

Кључне области истраживачког интересовања: на доказима темељена пракса у подршци раном развоју и породичним односима, рана интервенција, квалитет у раном образовању и друштвеној бризи о деци, социјална заштита деце, ризици у раном развоју

Библиографија (избор)
- Krstić T., Mihić I., Branković J. (2019) “Our Story”: Exposition of a Group Support Program for Parents of Children with Developmental Disabilities, Child Care in Practice, DOI: 10.1080/13575279.2019.1664991
- Tatalović Vorkapić S., Mihić I., Matovina M. (2018). Kindergarden as a protective factor in the development of preschool children from risk groups: perception of  preschool teacher’s capacities. Croatian Journal of Education, 20(sp.ed3),217-242.
- Krstić T., Mihić LJ., Mihić I. (2015). Stress and resolution in mothers of children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities  47, 135-143. doi:10.1016/j.ridd.2015.09.009
- Krstić T., Mihić I., Rajić M., Branković J. (2017). Podrška roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i hroničnim bolestima: Praktikum za program „Naša priča“. Novi Sad, Filozofski fakultet (ISBN: 978-86-6065-396-5)
- Mihić I., Branković J. (2017). „Posetite nas“ –specijalizovani program kućnih poseta namenjen obuhvatu dece iz rizičnih grupa (Priručnik za realizatore). Beograd, Udruženje stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije (ISBN: 987-86-920891-0-7)
- Mihić I., Rajić M. (2015). Usluge u lokalnoj zajednici za porodice dece sa smetnjama u razvoju: uloga predškolskih ustanova. u: Z. Kuburić, M. Zotović, M. Škorić, A.Kišjuhas (ur). Istraživanja u oblasti socijalnog rada, socijalne zaštite i socijalne politike. Novi Sad: Filozofski fakultet, 157-178.
- Šilić V., Isaković O., Mihić I. (2015). Posvećenost hranitelja detetu na smeštaju: procena i značaj za planiranje podrške. u: Z. Kuburić, M. Zotović, M. Škorić, A.Kišjuhas (ur). Istraživanja u oblasti socijalnog rada, socijalne zaštite i socijalne politike. Novi Sad: Filozofski fakultet, 219-238.

 

Врх стране