Дејан Пајић

Дејан Пајић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 341
Број телефона: 062 806 76 60
Е-адреса: dpajic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дејан Пајић је дипломирао психологију на Одсеку за психологију Филозофског Факултета у Новом Саду, где је одбранио и магистарску тезу и докторску дисертацију. Од 2001. је запослен као асистент, а потом и као наставник на Одсеку за психологију. У периоду од 2000. до 2010. био је део тима који је развијао и одржавао домаћу библиографску базу SCIndeks – Srpski citatni indeks. У оквиру тима који је руководио пројектом BeOPEN – Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science, био је ангажован на промоцији отворене науке у Србији, изради универзитетских репозиторијума и Националног портала отворене науке (НаПОН). Учествовао је у успостављању и програмирању Репозиторијума завршних радова Филозофског факултета – РеМастер. Обављао је функције шефа Одсека за психологију, члана Стручног већа за хуманистичке науке и уметност Универзитета у Новом Саду и члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Наставни рад
Увод у статистику
Психолошка информатологија
Интеракција човек-рачунар
Академске вештине

Научно-истраживачки рад
Статистика у психологији, Примена рачунара у психологији, Сцијентометрија и библиометрија, Визуализација информација

Библиографија (избор)
- Pajić, D., Jevremov, T., & Škorić, M. (2019). Publication and Citation Patterns in the Social Sciences and Humanities: A National Perspective. Canadian Journal of Sociology, 44(1), 67-94.
- Pajić, D. (2015). On the stability of citation-based journal rankings. Journal of Informetrics, 9(4), 990–1006. ISSN: 1751-1577, DOI: 10.1016/j.joi.2015.08.005
- Pajić, D. (2015). Globalization of the social sciences in Eastern Europe: genuine breakthrough or a slippery slope of the research evaluation practice? Scientometrics, 102(3), 2131-2150. ISSN: 0138-9130, DOI: 10.1007/s11192-014-1510-5
- Pajić, D. (2015). The Serbian Citation Index: Contest and Collapse. In Proceedings of ISSI 2015: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (pp. 604-605). Istanbul: Boğaziçi University. ISBN: 978-975-518-381-7
- Pajić, D. & Jevremov, T. (2014). Globally national-locally international: Bibliometric analysis of a SEE psychology journal. Psihologija, 47(2), 263-277. DOI: 10.2298/PSI1402263P
- Pajić, D. (2014). Browse to search, visualize to explore: Who needs an alternative information retrieving model?. Computers in Human Behavior, 39, 145-153. DOI: 10.1016/j.chb.2014.07.010
- Пајић, Д. (2014). Фактор утицајности - варијације и иновације. У Н. Арсенијевић и Љ. Вучковић-Декић (Ур.), Вредновање науке и научника (стр. 31-49). Београд: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва. ISBN: 978-86-7760-079-2

https://open.uns.ac.rs/cris/rp/rp00564/publications.html

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране