Тања Јевремов

Тања Јевремов, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 341
Број телефона: +381 21 458 948
Е-адреса: tanja.jevremov@ff.uns.ac.rs

Биографија
Тања Јевремов је основне студије психологије завршила је 1996. године на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсеку за психологију. На истом Факултету 2008. године је завршила магистарске студије психологије, а 2013. године одбранила докторску дисертацију из области психологије и сциентометрије.

На Филозофском факултету у Новом Саду, Одсеку за психологију, запослена је од 2002. године, најпре као асистент-приправник, а од 2014. године као наставник на предметима из области статистике.

Као предавач учествовала је у TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers) програму, који је усмерен на мотодолошку обуку младих научних радника.

Учествује у укључивању у међународне пројекте и академску размену студената Филозофског факултата у Новом Саду. Учествовала је у обукама о укључивању у међународне пројекте намењеним студентима Филозофског факултета. Академски је координатор за међународну сарадњу у оквиру Ерасмус+ програма.

Један је од аутора упитника за студентску евалуацију и извештаја о резултатима евалуације коју спроводи Филозофски факултет у Новом Саду.

Члан је Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског факзлтета у Новом Саду.

Наставни рад
Курсеви које тренутно води су:
Напредна статистика на основним студијама психологије
Мултиваријатна анализа на основним студијама психологије
Основе статистике на основним студијама социјалног рада

Научно-истраживачки рад
Тања Јевремов је аутор публикација у часописима и саопштења у којима се бави структуром и развојем научног знања, посебно у области психологије и сродних дисциплина. У својим истраживањима често примењује и анализира могућности унапређења метода библиографског мапирања.
Друга област њеног научног интересовања је евалуација у високом образовању.

Библиографија (избор)
- Pajić, D., Jevremov, T. & Škorić. M. (2019). Publication and citation patterns in the social sciences and humanities - a national perspective. The Canadian Journal of Sociology, 44(1), 67-94. ISSN: 0318-6431
- Dinić, B. M., & Jevremov, T. (2019). Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis. Current Psychology, 1-10. (https://doi.org/10.1007/s12144-019-00250-9)
- Jevremov, T., Lungulov, B. i Dinić, B. (2016). Zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave: Efekti godine studija i akademskog postignuća. Nastava i vaspitanje, 65 (3), 509-524. DOI: 10.5937/nasvas1603491J
- Pajić, D. & Jevremov, T. (2014). Globally national-locally intenational: Bibliometric analysis of a SEE psychology jounal. Psihologija, 47(2), 263-277. DOI: 10.2298/PSI1402263P
- Jevremov, T., Pajić, D. & Šipka, P. (2007). Structure of personality psychology based on co-citation analysis of prominent authors. Psihologija, 4 (2), 329-343.UDC: 159.923.072

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране