Tanja Jevremov

Tanja Jevremov, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet: 341
Broj telefona: +381 21 458 948
E-adresa: tanja.jevremov@ff.uns.ac.rs

Biografija
Tanja Jevremov je osnovne studije psihologije završila je 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odseku za psihologiju. Na istom Fakultetu 2008. godine je završila magistarske studije psihologije, a 2013. godine odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti psihologije i scientometrije.

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odseku za psihologiju, zaposlena je od 2002. godine, najpre kao asistent-pripravnik, a od 2014. godine kao nastavnik na predmetima iz oblasti statistike.

Kao predavač učestvovala je u TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers) programu, koji je usmeren na motodološku obuku mladih naučnih radnika.

Učestvuje u uključivanju u međunarodne projekte i akademsku razmenu studenata Filozofskog fakultata u Novom Sadu. Učestvovala je u obukama o uključivanju u međunarodne projekte namenjenim studentima Filozofskog fakulteta. Akademski je koordinator za međunarodnu saradnju u okviru Erasmus+ programa.

Jedan je od autora upitnika za studentsku evaluaciju i izveštaja o rezultatima evaluacije koju sprovodi Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Član je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakzlteta u Novom Sadu.

Nastavni rad
Kursevi koje trenutno vodi su:
Napredna statistika na osnovnim studijama psihologije
Multivarijatna analiza na osnovnim studijama psihologije
Osnove statistike na osnovnim studijama socijalnog rada

Naučno-istraživački rad
Tanja Jevremov je autor publikacija u časopisima i saopštenja u kojima se bavi strukturom i razvojem naučnog znanja, posebno u oblasti psihologije i srodnih disciplina. U svojim istraživanjima često primenjuje i analizira mogućnosti unapređenja metoda bibliografskog mapiranja.
Druga oblast njenog naučnog interesovanja je evaluacija u visokom obrazovanju.

Bibliografija (izbor)
- Pajić, D., Jevremov, T. & Škorić. M. (2019). Publication and citation patterns in the social sciences and humanities - a national perspective. The Canadian Journal of Sociology, 44(1), 67-94. ISSN: 0318-6431
- Dinić, B. M., & Jevremov, T. (2019). Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis. Current Psychology, 1-10. (https://doi.org/10.1007/s12144-019-00250-9)
- Jevremov, T., Lungulov, B. i Dinić, B. (2016). Zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave: Efekti godine studija i akademskog postignuća. Nastava i vaspitanje, 65 (3), 509-524. DOI: 10.5937/nasvas1603491J
- Pajić, D. & Jevremov, T. (2014). Globally national-locally intenational: Bibliometric analysis of a SEE psychology jounal. Psihologija, 47(2), 263-277. DOI: 10.2298/PSI1402263P
- Jevremov, T., Pajić, D. & Šipka, P. (2007). Structure of personality psychology based on co-citation analysis of prominent authors. Psihologija, 4 (2), 329-343.UDC: 159.923.072

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane