Драгана Јелић

Драгана Јелић, асистент

Контакт
Кабинет: 145
Број телефона: 458-948 лок. 123
Е-адреса: dragana.jelic@ff.uns.ac.rs

Биографија
2011. завршава основне, а 2013. мастер академске студије на Одсеку за психологију, Филозофског факултета у Новом Саду. Исте године уписује докторске студије, а тренутно је у фази израде докторске дисертације из области менталног здравља на раду. Од 2018. године ангажована као асистент на предметима у области индустријско/организацијске психологије. Завршила низ едукација из области: професионалне селекције и запошљавања кандидата, обучавања запослених, индивидуалног коучинга и саветодавног рада.

Наставни рад
Основне академске студије – ангажман на курсевима:
Истраживачке методе и технике у индустријској/организацијској психологији
Менаџмент људских ресурса 2
Основи индустријске/организацијске психологије
Психологија организацијског понашања

Мастер академске студије – ангажман на курсевима:
Психолошко саветовање и коучинг у развоју менаџера
Радни стрес

Научно-истраживачки рад
Области интересовања: ментално здравље на раду, тренинг и развој запослених, радни стрес, индикатори благостања запослених, коучинг у организацијама

Библиографија (избор)

  • Majstorović, N., Jelić, D., Popov, B., Matanović, J. i Komlenić, A. (2019). Procena finansijske situacije i orijentacije u nalaženju zaposlenja kao faktori psiho-fizičkog zdravlja kod nezaposlenih. Primenjena psihologija, 12(3), 327-347. doi: 10.19090/pp.2019.3.327-347
  • Popov, B., Varga, S., Jelić, D. & Dinić, B. (2019). Psychometric evaluation of the Serbian adaptation of the individual entrepreneurial orientation scale. Education + Training, 61(1), 65-78. doi: 10.1108/ET-03-2018-0058
  • Popov, B., Jelić, D., Raković, S. & Matanović, J. (2018). Emotions and work burnout from the REBT perspective: a short–term prospective study. Primenjena psihologija, 11(3), 365-384. doi: 10.19090/pp.2018.3.365-384
  • Radošević, V., Jelić, D., Matanović, J. i Popov, B. (2018). Zahtevi posla i resursi na radu kao prediktori izgaranja na radu i radne angažovanosti: glavni i interaktivni efekti. Primenjena psihologija, 11(1), 105-125. doi: 10.19090/pp.2018.1.105-125
  • Majstorović, N., Popov, B., Matanović, J. Slijepčević, V., i Jelić, D. (2017). Nezaposlenost u Republici Srbiji: posledice po psiho-somatsko zdravlje i ključni faktori uspeha u ponovnom zapošljavanju. Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija. ISBN: 978-86-6065-410-8.
  • Popov, B., Raković, S. i Jelić, D. (2017). Model organizacijskog zdravlja: predikcija blagostanja zaposlenih i organizacijske uspešnosti. Primenjena psihologija, 10(1), 81-101. doi: 10.19090/pp.2017.1.81-101
  • Berat, N., Jelić, D. i Popov, B. (2016). Serbian version of the Work Burnout Scale from the Copenhagen Burnout Inventory: adaptation and psychometric properties. Primenjena psihologija, 9(2), 177–198. doi: 10.19090/pp.2016.2.177-198
  • Popov, B., Majstorović, N., Matanović, J., Jelić, D. & Raković, S. (2016). Predictors of employees’ psychophysical health and sickness absenteeism: Modelling based on REBT framework. Psihologija, 49(1), 67-86. doi: 10.2298/PSI1601067P
  • Jelić, D., Popov, B. i Sretković, T. (2014). Psihometrijske karakteristike PHCC upitnika ispitne anksioznosti. Primenjena psihologija, 7(1), 23-44.
  • Kalaj, V., Jelić, D., Berat, N. i Popov, B. (2011). Šta predviđa pozitivne, a šta negativne indikatore stresnog odgovora kod zaposlenih? Test modela organizacijskog zdravlja. Primenjena psihologija, 4(3), 279-294.

Комплетна библиографија

 

Врх стране