Весна Гаврилов-Јерковић

Весна Гаврилов-Јерковић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 121
Број телефона: 062 8067 683
Е-адреса: vesnagavrilov@ff.uns.ac.rs

Биографија

Школовање
1979 – 1984  Дипломске студије психологије, Одсек за психологију, Филозофски факутлет, Универзитет у Београду
1987 – 1991 Магистарске студије из психотерапије, Медицински факутлет, Универзитет у Београду
2003. Доктор психолошких наука, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Професионално искуство
2014-пресент Редовни професор, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
2009-2014 Ванредни професор, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
2004-2009 Доцент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
1993-2004 Асистент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
1984-1993 Клинички психолог, Одељење за неуропсихијатрију и ментално здравље, Медицински центар „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Од 2018 National representative of Serbia at European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT)

Наставни рад
Основе психотерапије
Теоријски модели студије случаја
Дијагностичка процена личности
Клинички практикум
Психодинамика и процена поремећаја личности
Психолошки модели промене понашања
Евалуација психотерапије
Концептуалне основе психолошких дисциплина
Модели и механизми промене у психотерапији
Психологија резилијентности

Научно-истраживачки рад
Психолошки ефекти раних негативних искустава, Психологија резилијентности, Психологија субјективног благостања, Психолошки модели и механизми промене у психотерапији, Евалуација психотерапије, Модели промене здравственог понашања

 Библиографија (избор)

  1. Lazić, M., Gavrilov-Jerković, V., & Jovanović, V. (in press). The moderating role of trait affect in the relationship between negative life events and life satisfaction. Journal of Happiness Studies. doi: 10.1007/s10902-018-0050-8.
  2. Lazić, M., Jovanović, V., & Gavrilov-Jerković, V. (in press). The general self-efficacy scale: New evidence of structural validity, measurement invariance, and predictive properties in relationship to subjective well-being in Serbian samples. Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-018-9992-6.
  3. Jovanović, V., & Gavrilov-Jerković, V. (2016). The structure of adolescent affective well-being: The case of the PANAS among Serbian adolescents. Journal of Happiness Studies, 17(5), 2097-2117. doi: 10.1007/s10902-015-9687-8.
  4. ć, V., Jovanović, V., Žuljević, D., & Brdarić, D. (2014). When less is more: A short version of the Personal Optimism Scale and the Self-Efficacy Optimism Scale. Journal of Happiness Studies, 15(2), 455-474. doi: 10.1007/s10902-013-9432-0.
  5. Jovanović, V., Gavrilov-Jerković, V., Žuljević, D., & Brdarić, D. (2014). Psihometrijska evaluacija Skale depresivnosti, anksioznosti i stresa-21 (DASS-21) na uzorku studenata u Srbiji [Psychometric evaluation of the Depression Anxiety Stress Scales–21 (DASS–21) in a Serbian student sample]. Psihologija, 47(1), 93-112. doi: 10.2298/PSI1401093J.
  6. ć, V., & Gavrilov-Jerković, V. (2013). Dimensionality and validity of the Serbian version of the Life Orientation Test-Revised. Journal of Happiness Studies, 14(3), 771-782. doi: 10.1007/s10902-012-9354-2.
  7. Lazić, M., Gavrilov-Jerković, V., & Jovanović, V. (2017). Razvoj i psihometrijske karakteristike Ček-liste životnih događaja za procenu stresora kod studenata u Srbiji (SLEC-SF) [Development and psychometric characteristics of the Serbian Life Events Check-List – Student Form (SLEC-SF)]. Primenjena psihologija, 10(1), 119-140. doi: 10.19090/pp.2017.1.119-140.
  8. Lazić, M., Gavrilov-Jerković, V., & Jovanović, V. (2015). Rano negativno iskustvo kao regulator reaktivnosti na stres [Early negative experience as a regulator of stress reactivity]. Primenjena psihologija, 8(2), 167-186.
  9. Gavrilov-Jerković, V. (2007). Relation between stages of change and motivation in the treatment of psychiatrc patients. Psihologija. 40, 245-262. doi: 10.2298/PSI0702245G.
  10. Gavrilov-Jerković, V. (2003). Savremene tendencije u psihoterapiji: specijalizacija prakse i integracija znanja. [Modern tendencies in psychotherapy: The specialisation of practice and knowledge integration] Psihologija, 36(1), 7-38. doi:10.2298/PSI0301007G

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране