Ана Генц

Ана Генц, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 146
Број телефона: 063/ 17 5678 5
Е-адреса: agenc@ff.uns.ac.rs

Биографија
Ана Генц је рођена 1980. године у Новом Саду. Године 2004. дипломирала је на студијама психологије на Филозофском факултету у Новом Саду. Магистарску тезу, под насловом Психолошка имуна компетенција у популацији Војводине – транскултурална перспектива, одбранила је 2009. године. Докторирала је 2014. године (Релације између стрес-процеса и испитне анксиозности – дисторзије у сећањима на емоције из прошлих стресних трансакција). Била је приправник у Дечијој болници у Новом Саду. Од 2005. године запослена је на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду. Похађала је едукацију из Транскационе анализе и стекла је звање психодрамског психотерапеута. Поседује национални сертификат за психотерапију. Завршила је базични ниво едукације за ЕМДР терапеута и похађала је едукацију из Телесне психодрамске психотерапије. Тренер је за психотрауму при Европској мрежи за трауматски стрес. У пракси се бавила пружањем кризних интервенција за жене жртве насиља, била је водитељка многобројних психодрамских радионица и психотерапијских група, супервизирала је рад волонтера NSHC. Године 2017. добила је награду часописа Психологија (Exceptional early-stage research paper).

Наставни рад
Основи менталног здравља
Психологија кризе
Психологија трауме и губитка
Развојна психологија за непсихологе (на мађарском језику)
Педагошка психологија за непсихологе (на мађарском језику)
Психолошке интервенције за кризу и трауму
Психодрама

Научно-истраживачки рад
Ана Генц се бави облашћу менталног здравља. Њен научно-истраживачки рад примарно је фокусиран на истраживања: стрес-процеса, разних врста кризних ситуација (облици насиља, попут силовања, вршњачког насиља и мобинга) и психологије трауме и губитка, са посебним акцентом на пружање подршке тугујућим особама. Надаље, бави се истраживањем перфекционизма, емпатије, испитне анксиозности, психолошког имуног система и меморијских дисторзија у сећањима на прошле стресне, кризне и трауматске ситуације. Ауторка или ко-ауторка је неколико мерних инструмената, међу којима су Упитник за процену емпатије – ЕМИ, Упитник подршке тугујућима – УПТ и Упитник митова о силовању – УМС. У практичном раду бави се психолошким интервенцијама за кризне и трауматске ситуације и психодрамском психотерапијом.

 Библиографија (избор)

  1. Genc, A., Samac, N., Knežević, L., Petrović, K. i Konc, I. (2018). Upitnik za ispitivanje mitova o silovanju – pilot istraživanje. Psihološka Istraživanja, 21(2), 155-182.
  2. Genc, A., Pekić, J., Rajić, I. i Obradović, J. (2018). Konstrukcija Upitnika Podrške Tugujućima: Provera faktorske strukture i metrijskih karakteristika. Primenjena Psihologija, 11(3), 259-284.
  3. Genc, A. (2017). Coping strategies as mediators in the relationship between test anxiety and academic achievement. Psihologija, 50(1), 51-66
  4. Genc, A. (2016). Opšta samoefikasnost kao moderator relacija između ispitne anksioznosti, suočavanja i ishoda stresne transkacije. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLI-2, 323-347.
  5. Göncz, A., Göncz, L. & Pekić, J. (2014). The Influence of Students’ Personality Traits on their Perception of a Good Teacher within the Five-Factor Model of Personality. Acta Polytechnica Hungarica, 11(3), 65-86.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране