Seminarska biblioteka Odseka za srpsku i Odseka za komparativnu književnost

Seminarska biblioteka Odseka za srpsku književnost osnovana je 1956. godine.

Seminarska biblioteka Odseka za srpsku književnost i Odseka komparativnu književnost poseduje publikacije iz oblasti srpske, hrvatske, slovenačke, makedonske književnosti, kao i dela iz svih velikih svetskih književnosti. Izuzetno bogat i raznovrstan bibliotečki fond Seminarske biblioteke predstavlja dobru osnovu i podršku odvijanju moderne nastave i naučnoistraživačkog rada. Fond monografskih publikacija broji oko 60.000 jedinica, a fond serijskih oko 350 naslova. U seminaru se nalazi i legat akademika Đorđa Sp. Radojičića (3.683 jedinica). U legatu su i prepiska ovog eminentnog naučnika, mikrofilmovi i snimci starih srpskih rukopisa, neobjavljeni rukopisi, fotografije i karte. Fondovi sadrže sabrana dela, pojedinačna izdanja, naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, periodiku. Seminarska biblioteka poseduje i Legat profesora Borivoja Marinkovića (4.347 jedinica).

U slobodnom pristupu nalazi se oko 10.000 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, naučne monografije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
Virtuelna biblioteka Srbije
Biblioteka Matice srpske 
Narodna biblioteka Srbije
Univerzitetska biblioteka "S. Marković" 
Srpska akademija nauka i umetnosti
Projekat Rastko

Bibliotekarka
Dejana Burzan
e-mail: dejanab@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3958

Lokacija
Prostorija 339

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

 

Vrh strane