Seminarska biblioteka Odseka za slovakistiku

Seminarska biblioteka predstavlja bibliotečko-informacionu podršku odvijanju nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti slovakistike i bohemistike i obrazovanju studenata na Odseku za slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Seminarska biblioteka poseduje publikacije iz oblasti slovakistike, bohemistike i slavistike uopšte. Fond monografskih publikacija broji 14.000 jedinica, fond serijskih 209 naslova časopisa, a Legat Mihala Filipa 2.826 knjiga i 170 naslova časopisa. Fondovi sadrže naučne monografije, leksikone, enciklopedije, rečnike, sabrana i pojedina dela, na slovačkom, češkom, srpskom i drugim jezicima.

U slobodnom pristupu nalazi se oko 2.000 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove monografske i serijske publikacije, udžbenici, naučne monografije i dr.) i Legat Mihala Filipa.

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
Biblioteka Matice srpske
Slovenská národná knižnica
Slovenská akadémia vied
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Literárne centrum

Bibliotekarka
Mr Anda Almažan
e-mail: anda@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3899

Lokacija
Prostorija 237

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

 

Vrh strane