Семинарска библиотека Одсека за словакистику

Семинарска библиотека представља библиотечко-информациону подршку одвијању наставе и научноистраживачког рада у области словакистике и бохемистике и образовању студената на Одсеку за словакистику Филозофског факултета у Новом Саду.

Семинарска библиотека поседује публикације из области словакистике, бохемистике и славистике уопште. Фонд монографских публикација броји 14.000 јединица, фонд серијских 209 наслова часописа, а Легат Михала Филипа 2.826 књига и 170 наслова часописа. Фондови садрже научне монографије, лексиконе, енциклопедије, речнике, сабрана и поједина дела, на словачком, чешком, српском и другим језицима.

У слободном приступу налази се око 2.000 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове монографске и серијске публикације, уџбеници, научне монографије и др.) и Легат Михала Филипа.

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови
Библиотека Матице српске
Slovenská národná knižnica
Slovenská akadémia vied
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Literárne centrum

Библиотекарка
Мр Анда Алмажан
e-mail: anda@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3899

Локација
Просторија 237

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

 

Врх стране