Семинарска библиотека Одсека за хунгарологију

Семинарска библиотека Одсека за хунгарологију основана је 1954. године.

Она представља библиотечко-информациону подршку одвијању наставе и научноистраживачког рада у области хунгарологије и образовању студената на Одсеку за хунгарологију Филозофског факултета.

Семинарска библиотека поседује публикације из свих области хунгарологије (језик, књижевност, култура, фолклор, историја). Фонд монографских публикација броји око 50.000 јединица, а фонд серијских око 500 наслова. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, приручнике, сабрана дела, појединачна издања претежно на мађарском језику.

У слободном приступу налази се око 5.000 публикација (енциклопедије, лексикони, речници,приручници, нове серијске публикације, референсна литература, основни уџбеници, научне монографије и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Linkovi
Országos Széchényi Könyvtár - Национална Сечењијева библиотека
Magyar elektronikus könyvtár - Мађарска електронска библиотека
Könyvtárakkal kapcsolatos linkek gyűjteménye - Збирка линкова у вези са мађарским библиотекама

Библиотекар
др Медиса Колаковић Кнежевић
e-mail: biblioteka@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3985
+ 381 21 485 3879  

Локација
Просторија 322

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

Врх стране