Семинарска библиотека Одсека за медијске студије

Семинарска библиотека Одсека за медијске студије основана је 2005. године.

Она представља библиотечко-информациону подршку одвијању наставе и научноистраживачког рада у области журналистике и образовању студената на Одсеку за медијске студије Филозофског факултета.

Семинарска библиотека поседује публикације из области новинарства, радија и телевизије, социологије, филозофије, историје, масовних комуникација, комуникологије, односа са јавношћу и из свих области које су уврштене у образовање новинара. Фонд монографских публикација броји oko 3000 јединица, а фонд серијских 15 наслова. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, појединачна издања и периодику.

У слободном приступу налази се око 450 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове серијске публикације, референсна литература, основни уџбеници, научне монографије и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови

Новинске агенције:
Бета Пресс
Фонет
Танјуг

Дневне новине:
Дневник
Вечерње новости
Данас
Блиц

Недељници/месечници:
НИН
Време

Библиотекар
мр Милица Брацић
e-mail: milicab@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3851

Локација
Просторија 306

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

 

 

 

 

Врх стране