Семинарска библиотека Одсека за германистику

Семинарска библиотека Одсека за германистику представља библиотечко-информациону подршку одвијању наставе и научноистраживачког рада у области германистике и образовању студената на Одсеку за германистику Филозофског факултета у Новом Саду.
Семинарска библиотека поседује публикације из области немачког језика, немачке књижевности и културе у ширем смислу. Фонд монографских публикација броји 20000 књига, а фонд серијских 118 наслова часописа. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, сабрана дела, појединачна издања и периодику, на немачком и српском језику.
У слободном приступу налази се око 3.500 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове серијске публикације, референсна литература, основни уџбеници, научне монографије и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови
Deutsche Nationalbibliothek
Österreichische Nationalbibliothek
Schweizerische Nationalbibliothek
Goethe Institut

Библиотекар
мр Блажан Стјепановић, виши библиотекар
e-mail: blazan@ff.uns.ac.rs
+381 21 485 3861

Локација
Просторија бр. 207
Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

Историјат семинарске библиотеке
Семинарска библиотека Одсека за германистику основана је 1955. године. Семинарска библиотека је, од оснивања до 2000. године, формирала лисни ауторски каталог, а од 1990. године и предметни и стручни. Од 1998. године, она учествује у формирању електронског каталога Библиотеке, чије је претраживање доступно корисницима 24 часа преко интернета. Књижни фонд се попуњава свим видовима набавке, а највећим делом куповином и донацијама институција (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Goethe Institut, Inter Nationes, DAAD) и појединаца из наше земље и земаља немачког говорног подручја.

Од 2006. године, Семинарска библиотека поседује Легат проф. др Павице Мразовић, који је каталошки обрађен и доступан у узајамно-каталошкој бази COBISS.Током протеклих деценија, у Библиотеци су радили библиотечки радници Љубица Котур (1958–1959), Марија Чизмар (1961–1967), Олга Бекић (1967–1975), Мирјана Пушкар (1975–1996), са прекидима) и Бојана Петровић (1980–1983).

Семинарска библиотека је постала незаобилазно место свима онима који студирају или се занимају за германистику.

 

 

Врх стране