Семинарска библиотека Одсека за социологију

Семинарска библиотека Одсека за социологију представља библиотечко-информациону подршку за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области социологије и друштвених наука, и образовању студената на Одсеку за социологију Филозофског факултета.

Она поседује публикације из области социологије и друштвених наука. Фонд монографских публикација броји око 8.000 јединица, а фонд серијских публикација 75 наслова. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, сабрана дела, појединачна издања и периодику на српском и другим језицима.

У слободном приступу налази се око 3.000 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове серијске публикације, референсна литература, основни уџбеници, научне монографије и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови
Центар за емпиријска истраживања религије
Факултет политичких наука, Београд

Библиотекар
Мср Милош Перовић
e-mail: milos@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3882

Локација
Просторија бр. 313

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

Врх стране