Семинарска библиотека Одсека за српски језик и лингвистику

Семинарска библиотека Одсека за српски језик и лингвистику основана је 1956. године, одмах по оснивању Факултета.

Семинарска библиотека је стварана од самог почетка пажљиво и стручно тако да својим фондом може да пружи студентима, наставницима и истраживачима увид у актуелна лингвистичка и филолошка знања и истраживања. Представља добар ослонац и библиотечко-информациону подршку за научни рад и за висок ниво универзитетске наставе на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета.

Семинарска библиотека поседује публикације из области лингвистике и филологије. Фонд монографских публикација броји преко 18.000 јединица, а фонд серијских 270 наслова. Богатству библиотечког фонда увелико доприносе и легати: Легат Вере и Јована Јерковића и Легат Велимира Михајловића, професора Одсека за српски језик и лингвистику. Семинарска библиотека може се похвалити значајним бројем наслова стручних монографских публикација на страним језицима. Фондови садрже научне монографије, студије, речнике разних профила, лексиконе, енциклопедије, приручнике, појединачна издања и периодику на српском, енглеском, руском, пољском, бугарском, македонском и другим језицима.

У слободном приступу налази се око 2.500 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, серијске публикације, референтна литература, основни уџбеници, приручници, научне монографије и друго).

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови 

Народна  библиотека Србије
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
Матица српска 
The European Library 
Российская государственная библиотека 
Российская национальная библиотека 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Библиотекарка
Мр Наташа Белић
e-mail: natasam@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3851

Локација
Просторија 306

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

 

Врх стране