Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku

Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku osnovana je 1956. godine, odmah po osnivanju Fakulteta.

Seminarska biblioteka je stvarana od samog početka pažljivo i stručno tako da svojim fondom može da pruži studentima, nastavnicima i istraživačima uvid u aktuelna lingvistička i filološka znanja i istraživanja. Predstavlja dobar oslonac i bibliotečko-informacionu podršku za naučni rad i za visok nivo univerzitetske nastave na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta.

Seminarska biblioteka poseduje publikacije iz oblasti lingvistike i filologije. Fond monografskih publikacija broji preko 18.000 jedinica, a fond serijskih 270 naslova. Bogatstvu bibliotečkog fonda uveliko doprinose i legati: Legat Vere i Jovana Jerkovića i Legat Velimira Mihajlovića, profesora Odseka za srpski jezik i lingvistiku. Seminarska biblioteka može se pohvaliti značajnim brojem naslova stručnih monografskih publikacija na stranim jezicima. Fondovi sadrže naučne monografije, studije, rečnike raznih profila, leksikone, enciklopedije, priručnike, pojedinačna izdanja i periodiku na srpskom, engleskom, ruskom, poljskom, bugarskom, makedonskom i drugim jezicima.

U slobodnom pristupu nalazi se oko 2.500 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, serijske publikacije, referentna literatura, osnovni udžbenici, priručnici, naučne monografije i drugo).

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi 

Narodna  biblioteka Srbije
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”
Matica srpska 
The European Library 
Rossiйskaя gosudarstvennaя biblioteka 
Rossiйskaя nacionalьnaя biblioteka 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Bibliotekarka
Mr Nataša Belić
e-mail: natasam@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3851

Lokacija
Prostorija 306

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

 

Vrh strane