Seminarska biblioteka Odseka za rumunistiku

Seminarska biblioteka Odseka za rumunistiku predstavlja bibliotečko-informacionu podršku za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti rumunskog jezika, književnosti, kulture i istorije.

Seminarska biblioteka Odseka za rumunistiku je osnovana 1984. godine zahvaljujući značajnoj donaciji publikacija Centralne univerzitetske biblioteke iz Bukurešta. U svojoj misiji formiranja kolekcije publikacija potrebnih za nesmetano odvijanje nastave rumunskog jezika i književnosti, pored pomoći darodavaca, Seminarska biblioteka je nastavila da se razvija i putem međunarodne razmene publikacija. Na taj način je ostvarena dobra i dugoročna međunarodna saradnja sa mnogim značajnim kulturnim, naučnim i obrazovnim institucijama iz Rumunije. Današnja misija Seminarske biblioteke je da osavremeni svoju kolekciju u skladu sa novim tokovima nauke i obrazovanja i da omogući svojim korisnicima lak i brz pristup informacijama.   

Fond monografskih publikacija broji oko 7500 jedinica, a fond serijskih 102 naslova na rumunskom i drugim jezicima. U slobodnom pristupu nalazi se oko 300 monografskih publikacija iz  priručnog fonda (enciklopedije, leksikoni, rečnici, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.) i bogata kolekcija časopisa na rumunskom jeziku, objavljenih u zemlji i inostranstvu.

Podaci o svim publikacijama nalaze se u elektronskom katalogu COBISS-a i u lisnim katalozima.

Linkovi
Biblioteka Matice srpske
Biblioteca Academiei Române
Biblioteca Naţională a României
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ Bucureşti
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu“ Iaşi 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“ Cluj-Napoca
Biblioteca Metropolitană Bucureşti
cIMeC – Institutul de Memorie Culturală
Institutul Cultural Român

Bibliotekarka
Mr Anda Almažan
e-mail: anda@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3899

Lokacija
Prostorija br. 237

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

 

Vrh strane