Seminarska biblioteka Odseka za filozofiju

Seminarska biblioteka Odseka za filozofiju predstavlja bibliotečko-informacionu podršku za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti filozofije i obrazovanju studenata na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta.

Ona poseduje publikacije iz oblasti filozofije, religije i ostalih srodnih nauka. Fond monografskih publikacija broji preko 2.000 jedinica, a fond serijskih 7 naslova. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, pojedinačna izdanja i periodiku na srpskom i drugim jezicima. Posebnu celinu čini Legat Abela Dešija.

U slobodnom pristupu nalazi se celokupan fond.

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
Časopis Arhe
Srpsko filozofsko društvo
Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Bibliotekar
Msr Miloš Perović
e-mail: milos@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3882

Lokacija
Prostorija br. 313

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

Vrh strane