Seminarska biblioteka Odseka za romanistiku

Seminarska biblioteka Odseka za romanistiku osnovana je 1961. godine.

Seminarska biblioteka Odseka za romanistiku predstavlja bibliotečko-informacioni oslonac za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti romanistike i obrazovanju studenata na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta.

Seminarska biblioteka za romanistiku poseduje publikacije iz oblasti francuskog, italijanskog i španskog jezika i književnosti. Fond monografskih publikacija broji oko 12500 jedinica, a fond serijskih oko 50 naslova. U sklopu referalne zbirke Seminarske biblioteke u slobodnom pristupu se nalazi oko 1000 publikacija iz oblasti romanske filologije, lingvistike francuskog jezika, istorije francuske književnosti, njene recepcije i francuske kulture, kao i publikacije iz oblasti i italijanskog i španskog jezika, književnosti i kulture (rečnici, leksikoni, enciklopedije, udžbenici, priručnici, naučne i stručne monografije, serijske publikacije i dr.). Biblioteka ima fond doktorskih, magistarskih i master radova. Pored ove građe, Biblioteka poseduje i neknjižnu građu, kao što su kompakt-diskovi, video-kasete, geografske karte. Održavanje nastave u seminarskoj biblioteci upotpunjava ovaj teorijsko-praktični interaktivni metod rada sa studentima. Plodna saradnja Filozofskog fakulteta sa francuskim i evropskim institucijama dovela je do otvaranja Univerzitetskog centra za frankofoniju (CUF) 2016. godine. Pored redovnih aktivnosti, Seminar za romanistiku je mesto promovisanja francuske, italijanske i španske kulture, putem projekcija filmova, izlaganja, kvizova i sličnih aktivnosti.

Lepu misao o važnosti i organskoj povezanosti biblioteke i fakulteta, kao obrazovnog i istraživačkog centra, dao je profesor Matje Bera sa univerziteta u Bordou:  “Univerzitetski nastavnici imaju potrebe za knjigama i drugom građom, kako bi ih obezbedili za svoja istraživanja. Bez biblioteka oni ništa ne bi mogli da preduzmu. Nauka je nagomilavajuća i počiva na pisanoj reči ».

U proteklom periodu bibliotekari Seminarske biblioteke su bili: Darinka Fišer, Emilija Trećakov, Milorad Arsenijević i Vladan Živković.

Informacioni izvori su elektronski (preko Kooperativnog onlajn bibliografskog sistema Srbije, Cobiss-a) i lisni katalozi.

Linkovi
BMS (Biblioteka Matice Srpske)
NBS (Narodna biblioteka Srbije)
Nacionalna biblioteka Francuske (Bibliothèque nationale de France)
Francuski kulturni centar u Beogradu (Centre culturel français de Belgrade)
Nacionalna biblioteka Italije (Biblioteca nazionale centrale di Roma)
Italijanski institut za kulturu u Beogradu (Istituto italiano di cultura)
Institut Servantes u Beogradu (Instituto Cervantes de Belgrado)

Bibliotekar
Ilija Čanak
e-mail: ilija.canak@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3874

Lokacija
Prostorija br. 271

Rad sa korisnicima
radnim danima 9-14 sati

Vrh strane