Seminarska biblioteka Odseka za hungarologiju

Seminarska biblioteka Odseka za hungarologiju osnovana je 1954. godine.

Ona predstavlja bibliotečko-informacionu podršku odvijanju nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti hungarologije i obrazovanju studenata na Odseku za hungarologiju Filozofskog fakulteta.

Seminarska biblioteka poseduje publikacije iz svih oblasti hungarologije (jezik, književnost, kultura, folklor, istorija). Fond monografskih publikacija broji oko 50.000 jedinica, a fond serijskih oko 500 naslova. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, priručnike, sabrana dela, pojedinačna izdanja pretežno na mađarskom jeziku.

U slobodnom pristupu nalazi se oko 5.000 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici,priručnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
Országos Széchényi Könyvtár - Nacionalna Sečenjijeva biblioteka
Magyar elektronikus könyvtár - Mađarska elektronska biblioteka
Könyvtárakkal kapcsolatos linkek gyűjteménye - Zbirka linkova u vezi sa mađarskim bibliotekama

Bibliotekar
dr Medisa Kolaković Knežević
e-mail: biblioteka@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3985
+ 381 21 485 3879  

Lokacija
Prostorija 322

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

Vrh strane