Seminarska biblioteka Odseka za medijske studije

Seminarska biblioteka Odseka za medijske studije osnovana je 2005. godine.

Ona predstavlja bibliotečko-informacionu podršku odvijanju nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti žurnalistike i obrazovanju studenata na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta.

Seminarska biblioteka poseduje publikacije iz oblasti novinarstva, radija i televizije, sociologije, filozofije, istorije, masovnih komunikacija, komunikologije, odnosa sa javnošću i iz svih oblasti koje su uvrštene u obrazovanje novinara. Fond monografskih publikacija broji oko 3000 jedinica, a fond serijskih 15 naslova. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, pojedinačna izdanja i periodiku.

U slobodnom pristupu nalazi se oko 450 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi

Novinske agencije:
Beta Press
Fonet
Tanjug

Dnevne novine:
Dnevnik
Večernje novosti
Danas
Blic

Nedeljnici/mesečnici:
NIN
Vreme

Bibliotekar
mr Milica Bracić
e-mail: milicab@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3851

Lokacija
Prostorija 306

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

 

 

 

 

Vrh strane