Seminarska biblioteka Odseka za sociologiju

Seminarska biblioteka Odseka za sociologiju predstavlja bibliotečko-informacionu podršku za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti sociologije i društvenih nauka, i obrazovanju studenata na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta.

Ona poseduje publikacije iz oblasti sociologije i društvenih nauka. Fond monografskih publikacija broji oko 8.000 jedinica, a fond serijskih publikacija 75 naslova. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, sabrana dela, pojedinačna izdanja i periodiku na srpskom i drugim jezicima.

U slobodnom pristupu nalazi se oko 3.000 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
Centar za empirijska istraživanja religije
Fakultet političkih nauka, Beograd

Bibliotekar
Msr Miloš Perović
e-mail: milos@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3882

Lokacija
Prostorija br. 313

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

Vrh strane