Seminarska biblioteka Odseka za rusinistiku

Seminarska biblioteka Odseka za rusinistiku predstavlja bibliotečko-informacionu podršku za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti rusinistike i obrazovanju studenata na Odseku za rusinistiku Filozofskog fakulteta.

Ona poseduje publikacije iz oblasti rusinistike i slavistike uopšte. Fond monografskih publikacija broji 4900 jedinica, a fond serijskih 110 naslova. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, sabrana dela, pojedinačna izdanja i periodiku na rusinskom, ukrajinskom, srpskom i drugim jezicima.

U slobodnom pristupu nalazi se oko 2.000 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Bibliotekarka
Nada Usanović-Ašonja
e-mail: nadau@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3868

Lokacija
Prostorija br. 221

Rad sa korisnicima
radnim danima 9-14 sati

 

Vrh strane