Семинарска библиотека Одсека за русинистику

Семинарска библиотека Одсека за русинистику представља библиотечко-информациону подршку за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области русинистике и образовању студената на Одсеку за русинистику Филозофског факултета.

Она поседује публикације из области русинистике и славистике уопште. Фонд монографских публикација броји 4900 јединица, а фонд серијских 110 наслова. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, сабрана дела, појединачна издања и периодику на русинском, украјинском, српском и другим језицима.

У слободном приступу налази се око 2.000 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове серијске публикације, референсна литература, основни уџбеници, научне монографије и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Библиотекарка
Нада Усановић-Ашоња
e-mail: nadau@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3868

Локација
Просторија бр. 221

Рад са корисницима
радним данима 9-14 сати

 

Врх стране