Семинарска библиотека Одсека за српску и Одсека за компаративну књижевност

Семинарска библиотека Одсека за српску књижевност основана је 1956. године.

Семинарска библиотека Одсека за српску књижевност и Одсека компаративну књижевност поседује публикације из области српске, хрватске, словеначке, македонске књижевности, као и дела из свих великих светских књижевности. Изузетно богат и разноврстан библиотечки фонд Семинарске библиотеке представља добру основу и подршку одвијању модерне наставе и научноистраживачког рада. Фонд монографских публикација броји око 60.000 јединица, а фонд серијских око 350 наслова. У семинару се налази и легат академика Ђорђа Сп. Радојичића (3.683 јединица). У легату су и преписка овог еминентног научника, микрофилмови и снимци старих српских рукописа, необјављени рукописи, фотографије и карте. Фондови садрже сабрана дела, појединачна издања, научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, периодику. Семинарска библиотека поседује и Легат професора Боривоја Маринковића (4.347 јединица).

У слободном приступу налази се око 10.000 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове серијске публикације, референсна литература, научне монографије и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови
Виртуелна библиотека Србије
Библиотека Матице српске 
Народна библиотека Србије
Универзитетска библиотека "С. Марковић" 
Српска академија наука и уметности
Пројекат Растко

Библиотекарка
Дејана Бурзан
е-маил: dejanab@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3958

Локација
Просторија 339

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

 

Врх стране