Семинарска библиотека Одсека за педагогију

Семинарска библиотека Одсека за педагогију представља библиотечко-информациону подршку за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области педагошких наука и образовању студената на Одсеку за педагогију Филозофског факултета.

Она поседује публикације из области педагогије, психологије, филозофије, социологије, историје. Фонд монографских публикација броји око 14000 јединица, а фонд серијских 230 наслова. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, сабрана дела, појединачна издања и периодику на српском, руском, енглеском и другим језицима. Разноврстан библиотечки фонд Семинарске библиотеке представља добру основу и подршку одвијању наставе и научноистраживачког рада.

Семинарска библиотека Одсека за педагогију основана је 1958. године.

Поседује лисни ауторски каталог, предметни каталог, каталог часописа и дипломских радова. Од 1998. године, учествује у формирању електронског каталога Библиотеке.

Књижни фонд се попуњава свим видовима набавке, куповином, разменом, поклонима.

Библиотека поседије легат проф. др Радомира Макарића и проф. др Љубице Ациган.

У слободном приступу налази се око 2.000 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове серијске публикације, референсна литература, основни уџбеници, научне монографије и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Библиотекар
Мср Снежана Ритер, виши библиотекар
e-mail: ritter@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3920

Локација
Просторија бр. 202

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

Врх стране