Семинарска библиотека Одсека за англистику

Семинарска библиотека Одсека за англистику представља библиотечко-информациону подршку за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области англистике и образовању студената на Одсеку за англистику Филозофског факултета.

Поседује публикације из енглеске и америчке књижевности и енглеског језика. Фонд монографских публикација броји преко 20.000  јединица, а фонд серијских 110 наслова. Фондови садрже истакнуте научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, сабрана дела, појединачна издања, уџбенике, магистарске и мастерске  радове и периодику на енглеском језику и другим језицима. Формирано је неколико специјалних збирки које прате наставни процес на свим нивоима: Методика наставе енглеског језика, Британске студије, Енглеска књижевност, Америчка књижевност, Афро-америчка књижевност, Студије о Шекспиру, Лексикологија, Научна фантастика и утопија у енглеској књижевности, Студије превођења, Англистичка лингвистика, Терминолошки речници итд. Посебну збирку чине одбрањени магистарски и мастерски радови у периоду од 2000. године до данас (349 радова).

У слободном приступу налази се око 2.500 публикација (основни уџбеници, језички тестови, граматике,  речници, енциклопедије, лексикони, нове серијске публикације и научне монографије итд.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови
The British Library
Library of Congress
Project Gutenberg (elektronske knjige na engleskom jeziku)
Američki kutak, Novi Sad
The European Library  
JSTOR 

Библиотекарка
мр Љиљана Матић
e-mail: ljiljam@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3853

Локација
Просторија бр. 270

Рад са корисницима
радним данима 9-14 сати

Историјат Семинарске библиотеке

Семинарска библиотека Одсека за англистику основана је 1954. године.
Прве књиге добијене су поклонима од Британског савета, Америчке културне службе и од појединаца из земље и иностранства.  Фонд је у више наврата богаћен поклон-библиотекама бивших професора и страних лектора.
Од првог дана, поред стручних послова, тежиште је било на пажљивој набавној политици и раду са корисницима. Временом је организовање промоција и изложби књига постало традиционална активност, као и обучавање студената у коришћењу библиотечко-информационих извора на почетку сваке школске године.
У библиотеци су до сада радиле библиотекарке Емилија Трећаков (1954–1987) и Марија Радоњић (1987–2000).

Врх стране