Семинарска библиотека Одсека за филозофију

Семинарска библиотека Одсека за филозофију представља библиотечко-информациону подршку за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области филозофије и образовању студената на Одсеку за филозофију Филозофског факултета.

Она поседује публикације из области филозофије, религије и осталих сродних наука. Фонд монографских публикација броји преко 2.000 јединица, а фонд серијских 7 наслова. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, појединачна издања и периодику на српском и другим језицима. Посебну целину чини Легат Абела Дешија.

У слободном приступу налази се целокупан фонд.

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови
Часопис Архе
Српско филозофско друштво
Институт за филозофију и друштвену теорију

Библиотекар
Мср Милош Перовић
e-mail: milos@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3882

Локација
Просторија бр. 313

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

Врх стране