Семинарска библиотека Одсека за романистику

Семинарска библиотека Одсека за романистику основана је 1961. године.

Семинарска библиотека Одсека за романистику представља библиотечко-информациони ослонац за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области романистике и образовању студената на Одсеку за романистику Филозофског факултета.

Семинарска библиотека за романистику поседује публикације из области француског, италијанског и шпанског језика и књижевности. Фонд монографских публикација броји око 12500 јединица, а фонд серијских око 50 наслова. У склопу рефералне збирке Семинарске библиотеке у слободном приступу се налази око 1000 публикација из области романске филологије, лингвистике француског језика, историје француске књижевности, њене рецепције и француске културе, као и публикације из области и италијанског и шпанског језика, књижевности и културе (речници, лексикони, енциклопедије, уџбеници, приручници, научне и стручне монографије, серијске публикације и др.). Библиотека има фонд докторских, магистарских и мастер радова. Поред ове грађе, Библиотека поседује и некњижну грађу, као што су компакт-дискови, видео-касете, географске карте. Одржавање наставе у семинарској библиотеци употпуњава овај теоријско-практични интерактивни метод рада са студентима. Плодна сарадња Филозофског факултета са француским и европским институцијама довела је до отварања Универзитетског центра за франкофонију (CUF) 2016. године. Поред редовних активности, Семинар за романистику је место промовисања француске, италијанске и шпанске културе, путем пројекција филмова, излагања, квизова и сличних активности.

Лепу мисао о важности и органској повезаности библиотеке и факултета, као образовног и истраживачког центра, дао је професор Матје Бера са универзитета у Бордоу:  “Универзитетски наставници имају потребе за књигама и другом грађом, како би их обезбедили за своја истраживања. Без библиотека они ништа не би могли да предузму. Наука је нагомилавајућа и почива на писаној речи ».

У протеклом периоду библиотекари Семинарске библиотеке су били: Даринка Фишер, Емилија Трећаков, Милорад Арсенијевић и Владан Живковић.

Информациони извори су електронски (преко Кооперативног онлајн библиографског система Србије, Cobiss-а) и лисни каталози.

Линкови
БМС (Библиотека Матице Српске)
НБС (Народна библиотека Србије)
Nacionalna biblioteka Francuske (Bibliothèque nationale de France)
Francuski kulturni centar u Beogradu (Centre culturel français de Belgrade)
Nacionalna biblioteka Italije (Biblioteca nazionale centrale di Roma)
Italijanski institut za kulturu u Beogradu (Istituto italiano di cultura)
Institut Servantes u Beogradu (Instituto Cervantes de Belgrado)

Библиотекар
Илија Чанак
е-маил: ilija.canak@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3874

Локација
Просторија бр. 271

Рад са корисницима
радним данима 9-14 сати

Врх стране