Семинарска библиотека Одсека за славистику

Семинарска библиотека Одсека за славистику представља библиотечко-информациону подршку за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области славистике и образовању студената на Одсеку за славистику Филозофског факултета.

Она поседује публикације из области русистике, полонистике и славистике уопште. Фонд монографских публикација броји 25000 јединица, а фонд серијских 240 наслова. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, сабрана дела, појединачна издања и периодику на руском, пољском, српском и другим језицима.

У слободном приступу налази се око 2.500 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове серијске публикације, референсна литература, основни уџбеници, научне монографије и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова (Научна библиотека МГУ, Москва)
Российская государственная библиотека (Руска државна библиотека, Москва)
ИНИОН РАН (Институт за научне информације у области друштвених наука Руске академије наука, Москва)
Biblioteka Narodowa (Народна библиотека ,Варшава)
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Универзитетска библиотека, Варшава)

Библиотекарка
Нада Усановић-Ашоња
e-mail: nadau@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3868

Локација
Просторија бр. 221

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

 

Врх стране