Семинарска библиотека Одсека за румунистику

Семинарска библиотека Одсека за румунистику представља библиотечко-информациону подршку за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области румунског језика, књижевности, културе и историје.

Семинарска библиотека Одсека за румунистику је основана 1984. године захваљујући значајној донацији публикација Централне универзитетске библиотеке из Букурешта. У својој мисији формирања колекције публикација потребних за несметано одвијање наставе румунског језика и књижевности, поред помоћи дародаваца, Семинарска библиотека је наставила да се развија и путем међународне размене публикација. На тај начин је остварена добра и дугорочна међународна сарадња са многим значајним културним, научним и образовним институцијама из Румуније. Данашња мисија Семинарске библиотеке је да осавремени своју колекцију у складу са новим токовима науке и образовања и да омогући својим корисницима лак и брз приступ информацијама.   

Фонд монографских публикација броји око 7500 јединица, а фонд серијских 102 наслова на румунском и другим језицима. У слободном приступу налази се око 300 монографских публикација из  приручног фонда (енциклопедије, лексикони, речници, основни уџбеници, научне монографије и др.) и богата колекција часописа на румунском језику, објављених у земљи и иностранству.

Подаци о свим публикацијама налазе се у електронском каталогу COBISS-а и у лисним каталозима.

Линкови
Библиотека Матице српске
Biblioteca Academiei Române
Biblioteca Naţională a României
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ Bucureşti
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu“ Iaşi 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“ Cluj-Napoca
Biblioteca Metropolitană Bucureşti
cIMeC – Institutul de Memorie Culturală
Institutul Cultural Român

Библиотекарка
Мр Анда Алмажан
е-маил: anda@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3899

Локација
Просторија бр. 237

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

 

Врх стране