Семинарска библиотека Одсека за историју

Семинарска библиотека Одсека за историју представља библиотечко-информациону подршку за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области историјских наука и образовању студената на Одсеку за историју Филозофског факултета.

Она поседује публикације из области историјских наука. Фонд монографских публикација броји око 27.500 јединица, а фонд серијских 330 наслова. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, сабрана дела, појединачна издања и периодику на српском језику и на другим језицима. Богатству библиотечког фонда доприносе два легата: Легат Драгана Уроша Ракића (1.134 публикација) и Легат академика Богумила Храбака (око 1.411 публикација), као фонд турских књига – поклон Амбасаде Републике Турске (око 370 књига).

У слободном приступу налази се око 4.000 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове серијске публикације, референсна литература, основни уџбеници, научне монографије и др.)
Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Линкови
Историјски институт Београд
Пројекат Растко, Историја
Друштво историчара Србије "Стојан Новаковић"
Архив Србије
Војни музеј

Библиотекар
Сава Живановић
е-маил: zivanovs@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3941

Локација
Просторија бр. 301

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

Врх стране