Seminarska biblioteka Odseka za istoriju

Seminarska biblioteka Odseka za istoriju predstavlja bibliotečko-informacionu podršku za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti istorijskih nauka i obrazovanju studenata na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta.

Ona poseduje publikacije iz oblasti istorijskih nauka. Fond monografskih publikacija broji oko 27.500 jedinica, a fond serijskih 330 naslova. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, sabrana dela, pojedinačna izdanja i periodiku na srpskom jeziku i na drugim jezicima. Bogatstvu bibliotečkog fonda doprinose dva legata: Legat Dragana Uroša Rakića (1.134 publikacija) i Legat akademika Bogumila Hrabaka (oko 1.411 publikacija), kao fond turskih knjiga – poklon Ambasade Republike Turske (oko 370 knjiga).

U slobodnom pristupu nalazi se oko 4.000 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.)
Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
Istorijski institut Beograd
Projekat Rastko, Istorija
Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"
Arhiv Srbije
Vojni muzej

Bibliotekar
Sava Živanović
e-mail: zivanovs@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3941

Lokacija
Prostorija br. 301

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

Vrh strane