Seminarska biblioteka Odseka za pedagogiju

Seminarska biblioteka Odseka za pedagogiju predstavlja bibliotečko-informacionu podršku za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti pedagoških nauka i obrazovanju studenata na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta.

Ona poseduje publikacije iz oblasti pedagogije, psihologije, filozofije, sociologije, istorije. Fond monografskih publikacija broji oko 14000 jedinica, a fond serijskih 230 naslova. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, sabrana dela, pojedinačna izdanja i periodiku na srpskom, ruskom, engleskom i drugim jezicima. Raznovrstan bibliotečki fond Seminarske biblioteke predstavlja dobru osnovu i podršku odvijanju nastave i naučnoistraživačkog rada.

Seminarska biblioteka Odseka za pedagogiju osnovana je 1958. godine.

Poseduje lisni autorski katalog, predmetni katalog, katalog časopisa i diplomskih radova. Od 1998. godine, učestvuje u formiranju elektronskog kataloga Biblioteke.

Knjižni fond se popunjava svim vidovima nabavke, kupovinom, razmenom, poklonima.

Biblioteka posedije legat prof. dr Radomira Makarića i prof. dr Ljubice Acigan.

U slobodnom pristupu nalazi se oko 2.000 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Bibliotekar
Msr Snežana Riter, viši bibliotekar
e-mail: ritter@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3920

Lokacija
Prostorija br. 202

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

Vrh strane