Seminarska biblioteka Odseka za germanistiku

Seminarska biblioteka Odseka za germanistiku predstavlja bibliotečko-informacionu podršku odvijanju nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti germanistike i obrazovanju studenata na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Seminarska biblioteka poseduje publikacije iz oblasti nemačkog jezika, nemačke književnosti i kulture u širem smislu. Fond monografskih publikacija broji 20000 knjiga, a fond serijskih 118 naslova časopisa. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, sabrana dela, pojedinačna izdanja i periodiku, na nemačkom i srpskom jeziku.
U slobodnom pristupu nalazi se oko 3.500 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
Deutsche Nationalbibliothek
Österreichische Nationalbibliothek
Schweizerische Nationalbibliothek
Goethe Institut

Bibliotekar
mr Blažan Stjepanović, viši bibliotekar
e-mail: blazan@ff.uns.ac.rs
+381 21 485 3861

Lokacija
Prostorija br. 207
Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

Istorijat seminarske biblioteke
Seminarska biblioteka Odseka za germanistiku osnovana je 1955. godine. Seminarska biblioteka je, od osnivanja do 2000. godine, formirala lisni autorski katalog, a od 1990. godine i predmetni i stručni. Od 1998. godine, ona učestvuje u formiranju elektronskog kataloga Biblioteke, čije je pretraživanje dostupno korisnicima 24 časa preko interneta. Knjižni fond se popunjava svim vidovima nabavke, a najvećim delom kupovinom i donacijama institucija (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Goethe Institut, Inter Nationes, DAAD) i pojedinaca iz naše zemlje i zemalja nemačkog govornog područja.

Od 2006. godine, Seminarska biblioteka poseduje Legat prof. dr Pavice Mrazović, koji je kataloški obrađen i dostupan u uzajamno-kataloškoj bazi COBISS.Tokom proteklih decenija, u Biblioteci su radili bibliotečki radnici Ljubica Kotur (1958–1959), Marija Čizmar (1961–1967), Olga Bekić (1967–1975), Mirjana Puškar (1975–1996), sa prekidima) i Bojana Petrović (1980–1983).

Seminarska biblioteka je postala nezaobilazno mesto svima onima koji studiraju ili se zanimaju za germanistiku.

 

 

Vrh strane