Seminarska biblioteka Odseka za psihologiju

Seminarska biblioteka Odseka za psihologiju predstavlja bibliotečko-informacionu podršku odvijanju nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti psihologije i obrazovanju studenata na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Seminarska biblioteka poseduje publikacije iz oblasti opšte, razvojne, kliničke, socijalno organizacijske i industrijske psihologije, iz oblasti vaspitanja i obrazovanja, psihoterapije, statističko-metodološke oblasti i dr. Fond monografskih publikacija broji nešto više od 3.000 knjiga, a fond serijskih 57 naslova časopisa. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, sabrana dela, pojedinačna izdanja i periodiku, na srpskom i engleskom jeziku.

U slobodnom pristupu nalazi se oko 900 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Bibliotekar
Biljana Lorbek
e-mail: biljanal@ff.uns.ac.rs
(+381 21) 485 3920

Lokacija
Prostorija br. 202

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

Vrh strane