Семинарска библиотека Одсека за психологију

Семинарска библиотека Одсека за психологију представља библиотечко-информациону подршку одвијању наставе и научноистраживачког рада у области психологије и образовању студената на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду.

Семинарска библиотека поседује публикације из области опште, развојне, клиничке, социјално организацијске и индустријске психологије, из области васпитања и образовања, психотерапије, статистичко-методолошке области и др. Фонд монографских публикација броји нешто више од 3.000 књига, а фонд серијских 57 наслова часописа. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, сабрана дела, појединачна издања и периодику, на српском и енглеском језику.

У слободном приступу налази се око 900 публикација (енциклопедије, лексикони, речници, нове серијске публикације, референсна литература, основни уџбеници, научне монографије и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Библиотекар
Биљана Лорбек
е-маил: biljanal@ff.uns.ac.rs
(+381 21) 485 3920

Локација
Просторија бр. 202

Рад са корисницима
радним данима 9–14 сати

Врх стране