Zaposleni

Redovni profesor
•    prof. dr Milica Andevski
•    prof. dr Zoroslav Spevak
•    prof. dr Olivera Gajić
•    prof. dr Olivera Knežević-Florić
•    prof. dr Jasmina Klemenović
•    prof. dr Jovana Milutinović
•    prof. dr Slađana Zuković

Vanredni profesor
•    prof. dr Jelena Đermanov
•    prof. dr Biljana Lungulov

Docent
•    doc. dr Milena Letić Lungulov
•    doc. dr Stanislava Marić Jurišin
•    doc. dr Stefan Ninković
•    doc. dr Borka Malčić

Asistent sa doktoratom
•    dr Nataša Tančić

Asistent
•    as. Senka Slijepčević

Saradnik u nastavi
•    Aleksandra Pavlović
•    Jovana Turudić
•    Simona Bekić

Vrh strane