Борка Малчић

Борка Малчић, доцент

Контакт
Кабинет: 100
Број телефон: 063500802
Е-адреса: borka.malcic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Борка Малчић (рођ. Мајсторовић) је Основну школу и Гимназију завршила у Новом Саду. Завршила је основне академске студије и мастер студије педагогије на Филозофском факултету у Новом Саду. Завршила Факултет за спорт и туризам у Новом Саду на смеру спорт, наставна група тренер тениса. Завршила је мастер студије Менаџмента у образовању на Универзитету у Новом Саду, АЦИМСИ. 2018. године докторирала је на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду. Тема дисертације била је: Корелати спортско-рекреативних интересовања одраслих.

Од 2010.године била је запослена као спортски педагог и тренер у Тенис клубу “Winner” из Новог Сада. Од 2012. године ради као сарадник у настави на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за педагогију. Од 2015.године, запослена је као асистент на Филозофском Факултету у Новом Саду, на одсеку за Педагогију.

Борка Малчић је сарадник Центра за подршку студентима и члан стручног већа Педагошког центра на Филозофском факултету у Новом Саду.

Од 2018.године истраживач на пројекту “Квалитет образовног система Србије у европској перспективи”, бр.179010, чију реализацију финансира Министраство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Наставни рад
Андрагогија 1 и 2 предавања заједно са проф. Милицом Андевски; Андрагогија 1 и 2 вежбе; Дидактика 1 и 2 вежбе, Образовне технологије вежбе, Дидактика за Англисте вежбе.

Научно-истраживачки рад
Андрагогија, Педагогија трећег животног доба, Педагогија спорта, Менаџмент у образовању.

 Библиографија (избор)

  1. Malčić, B. (2016). Aktuelni programi celoživotnog učenja kao imperativ današnjice. Pedagoška stvarnost, 3, 474-483.
  2. Malčić, B., & Marić Jurišin, S. (2017). Physical activity as an educational dimension in the contemporary pre-school curricula in the world and in Serbia. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 17 Supplement issue 1, 40-47. Doi: 10.7752/jpes.2017.s1007.
  3. Malčić, B., Tančić, N., & Kostović, S. (2017). Dimenzije uloge nastavnika u visokoškolskoj nastavi iz perspektive studenata. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 42(2), 259-273. DOI: 10.19090/gff.2017.2.259-273.
  4. Malčić, B. (2018). Korelati sportsko-rekreativnih interesovanja odraslih. Doktorska disertacija. UDK 796.011.1-057.875 796.077.2-057.875. 210str.
  5. Malčić, B. (2018). Teorijske osnove samorazvoja i samoefikasnosti odraslih u kontekstu njihovih interesovanja za fizičke aktivnosti. Zbornik Odseka za Pedagogiju, 27/2018, 85-104. Doi: 10.19090/zop.2018.27.85-104.
  6. Malčić, B. (2019). Fizička aktivnost u detinjstvu kao prediktor sportsko-rekreativnih interesovanja u odraslom dobu. Pedagoška stvarnost, 1, 76-89. Doi: 10.19090/ps.2018.1.76-89.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране